Udvikling af indlejrede systemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Projektmodulet har til formål at give studerende en grundlæggende forståelse af computersystemer med fokus på indlejrede systemer og deres anvendelse i bl.a. Internet of Things (IoT)

Læringsmål

Viden

 • har viden om begreber, koncepter og fagtermer inden for udvikling af indlejrede systemer, herunder realtidssystemer
 • har viden om og forståelse af teorier og metoder, der anvendes inden for indlejrede systemer og IoT i forskellige applikationsområder
 • har viden om forskellige mødetyper og bruger disse aktivt i gruppe- og vejledersamarbejde
 • Have kendskab til forskellige vejledertyper og aktivt bruge disse til videnstilegnelse.

Færdigheder

 • kan anvende teorier og metoder for analyse, design og konstruktion af indlejrede systemer
 • kan anvende indlejrede systemer i IoT til løsning af et givet problem
 • kan foretage en analyse af indlejrede systemers omgivelser og deres system- og applikationssoftware, herunder planlægning og estimering af beregningskompleksitet og -tid
 • kan benytte tidssvarende udviklingsværktøjer til implementering af løsninger
 • kan demonstrere færdigheder i brugen af teknikker for analyse af ressourceforbrug
 • kan argumentere struktureret for sine valg og fravalg
 • kan planlægge, afholde og foretage opsamling på møder på struktureret vis
 • Kan gennemføre problemnedbrydning i mindre overskuelige delproblemer
 • Kunne foretage et systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og problembearbejdning

Kompetencer

 • kan gennemføre og reflektere over udviklingsforløb, som omfatter indlejrede systemer
 • kan dokumentere projektresultater, så udenforstående kan foretage en faglig vurdering
 • kan erkende behov for og producere viden inden for området indlejrede systemer og IoT
 • kan kommunikere om resultaterne af projektet ved anvendelse af korrekt fagterminologi
 • kan analysere et emne og diskutere det fra forskellige vinkler
 • Kunne analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet med henblik på at identificere stærke og svage sider, og på den baggrund komme med forslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres

Undervisningsform

Jf. beskrivelsen i §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnUdvikling af indlejrede systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDevelopment of Embedded Systems
ModulkodeESNCEB3P3
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (computerteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design