Mikroprocessor systemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål:

De studerende skal opnå forståelse af konstruktion af mindre computersystemer baseret på grundlæggende digitale komponenter, samt metoder til udvikling af dertil hørende system- og applikationsprogrammel.

Læringsmål

Viden

 • forståelse af opbygning af mikroprocessorer
 • viden om enheder der indgår i mindre computersystemer
 • viden om enhedernes elektrisk opkobling og styresignaler
 • overblik over programmering af enhederne
 • forståelse af hensigtsmæssig opbygning af software
 • viden om systematisk fejlfinding og verifikation af hardware og software
 • have kendskab til forskellige vejledertyper og aktivt bruge disse til videnstilegnelse

Færdigheder

 • er i stand til at designe og implementere et mikroprocessorsystem
 • kan analysere og udvælge komponenter
 • kan designe og implementere software
 • er i stand til at definere hensigtsmæssige grænseflader for såvel hardware som software
 • kan foretage teoretiske analyser, beregninger og simuleringer
 • kan gennemføre og dokumentere målinger på det udviklede system
 • er i stand til at forklare sammenhæng mellem teoretiske analyser, beregninger, simuleringer og måleresultater
 • kan gennemføre problemnedbrydning i mindre overskuelige delproblemer
 • kunne foretage et systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse og problembearbejdning

Kompetencer

 • Er i stand at analysere en problemstilling, som munder ud i en problemformulering, som igen kan danne grundlag for en prototype-definition
 • Kan gennemføre problemnedbrydning i mindre overskuelige delproblemer hvis løsninger skal findes gennem anvendelse af udvalgt hardware og programmel på mikroprocessoren
 • Kan dokumentere projektresultater og forklare hvordan ønsket funktionalitet kan opnås gennem foreslået design af hardware og software
 • Kan formidle projektets resultater under anvendelse af korrekt fagterminologi
 • Kunne analysere projektgruppens organisering af gruppesamarbejdet med henblik på at identificere stærke og svage sider og på den baggrund komme med foreslag til, hvordan samarbejdet i fremtidige grupper kan forbedres

Undervisningsform

Projektarbejde suppleret med studiekredse, forelæsninger, o.l. Projektgruppen skal udarbejde en rapport.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMikroprocessor systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMicroprocessor Systems
ModulkodeESNCEB3P2
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (computerteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design