Mikroprocessor systemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formål:

De studerende skal opnå forståelse af konstruktion af mindre computersystemer baseret på grundlæggende digitale komponenter, samt metoder til udvikling af dertil hørende system- og applikationsprogrammel.

Læringsmål

Viden

  • forståelse af opbygning af mikroprocessorer
  • viden om enheder der indgår i mindre computersystemer
  • viden om enhedernes elektrisk opkobling og styresignaler
  • overblik over programmering af enhederne
  • forståelse af hensigtsmæssig opbygning af software
  • viden om systematisk fejlfinding og verifikation af hardware og software

Færdigheder

  • er i stand til at designe og implementere et mikroprocessorsystem
  • kan analysere og udvælge komponenter
  • kan designe og implementere software
  • er i stand til at definere hensigtsmæssige grænseflader for såvel hardware som software
  • kan foretage teoretiske analyser, beregninger og simuleringer
  • kan gennemføre og dokumentere målinger på det udviklede system
  • er i stand til at forklare sammenhæng mellem teoretiske analyser, beregninger, simuleringer og måleresultater

Kompetencer

  • Er i stand at analyserer et problemstillingen som munder ud i en problemformulering som igen kan danne grundlag for en prototype definition
  • Kan gennemføre problemnedbrydning i mindre overskuelige delproblemer hvis løsninger skal findes gennem anvendelse af udvalgt hardware og programmel på mikroprocessoren
  • Kan dokumentere projektresultater og forklare hvordan ønsket funktionalitet kan opnås gennem foreslået design af hardware og software
  • Kan formidle projektets resultater under anvendelse af korrekt fagterminologi

Undervisningsform

Projektarbejde suppleret med studiekredse, forelæsninger, o.l.

Projektgruppen skal udarbejde en rapport.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMikroprocessor systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMicroprocessor Systems
ModulkodeESNCEB3P1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (computerteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design