Netværksbaseret databehandling og bæredygtighed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Formålet med projektenheden er at praktisk introducere et system, som består af flere enheder, der kommunikerer med hinanden. I projektenheden øves den studerende i at sammensætte et netværk af forskellige typer og enheder og styre kommunikationen mellem disse enheder. Ydermere undersøges, hvorledes netværksbeseret databehandling kan indgå i en løsning der bidrager til opfyldelse af bæredygtighedsmål.

Læringsmål

Viden

 • skal have viden om teorier og metoder vedrørende programmering og netværksprogrammering
 • skal have viden om principper for netværksopbygning og databehandling
 • skal have viden om projektledelse og anvendelse i forhold til systemudvikling
 • har viden om, hvorledes det udviklede system kan bidrage til opfyldelse af bæredygtighedsmål

Færdigheder

 • skal kunne identificere, analysere, formulere og bearbejde problemstillinger inden for fagområdet ved brug af kontekstuelle og tekniske anslysemetoder
 • skal kunne nedbryde den givne problemstilling i et antal delproblemer og planlægge, hvordan disse kan distribueres i et netværksbaseret system
 • skal kunne opstille krav til og implementere en simpel brugergrænseflade til understøttelse af projektets databehandling
 • skal kunne gennemføre en metodisk og konsekvent vurdering af de opnåede resultater og disses pålidelighed og gyldighed
 • kan diskutere effekten af systemet på bæredygtighedsmål
 • kunne formidle viden og færdigheder med korrekt brug af fagterminologi, mundtligt såvel som skriftligt igennem en projektrapport
 • kunne analysere og modellere egen læreproces under inddragelse af relevante analysemetoder og erfaringer fra P0 og P1.
 • være i stand til at analysere en teknisk-naturvidenskabelig problemstilling under hensynstagen til teknologiske og samfundsmæssige sammenhænge, og kunne vurdere de teknologiske og samfundsmæssige konsekvenser af foreslåede problemløsninger.

Kompetencer

 • skal kunne anvende argumentation og ræsonnement i valg af netværksteknologier og databehandling
 • skal kunne dokumentere og validere systemets behandling af data
 • skal kunne planlægge og gennemføre systemudvikling med brug af netværksteknologier
 • skal kunne reflektere over udviklingsprocessen og vurdere dens styrker og svagheder
 • kan inddrage bæredygtighed som målsætning i systemudvikling
 • have opnået evnen til, på egen hånd og i grupper, at planlægge, strukturere, gennemføre og reflektere over et projekt, som tager udgangspunkt i en samfunds- eller erhvervsmæssig relevant problemstilling, og hvori et dynamisk elektronisk system indgår som et centralt element
 • have opnået evnen til, på egen hånd og i grupper, at indhente den fornødne viden af samfundsmæssig såvel som teknisk karakter, og være i stand til at

Undervisningsform

Jf. beskrivelse i §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnNetværksbaseret databehandling og bæredygtighed
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelNetwork Based Date Management and SDG
ModulkodeESNCEB2P3
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (computerteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design