Programmering og systemudvikling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Igennem P1-projektet skal de studerende tilegne sig viden indenfor computerteknologier gennem teoretisk og praktisk arbejde med udgangspunkt i en samfunds- eller erhvervsrelevant problemstilling, der kan løses ved hjælp af teorier og metoder inden for feltet. Løsningen skal omfatte en eller flere programmerbare enheder (f.eks. microcontroller eller computer).

Som en del af projektet introduceres begreber vedrørende bæredygtighed og FN's verdensmål for bæredygtig udvikling. Disse kan anvendes som baggrund for analyse og udvikling af projektet.

Læringsmål

Viden

 • have opnået basal viden om computerplatforme og deres programmering
 • have kendskab til teknologiske og samfundsmæssige problemstillinger i et omfang, så relevante kontekstuelle perspektiver kan udpeges.
 • have viden om arbejdsprocesserne i et længerevarende problembaseret projektarbejde
 • have viden om bæredygtighed og hvordan målsætninger herfor kan integreres i problemløsninger vedrørende applikationsudvikling
 • udvise kendskab til teori og metode i et omfang, så der kan redegøres for projektets teoretiske og metodiske grundlag.

Færdigheder

 • være i stand til, med udgangspunkt i en samfundsrelevant problemstilling, at identificere relevante krav til en teknisk løsning, produkt eller lignende
 • være i stand til at anvende en relevant metode til struktureret projektarbejde, herunder at kunne analysere og formulere et problem, samt opdele problemet i mindre dele
 • være i stand til at implementere en udvalgt løsning på en egnet platform
 • kunne vurdere egen anvendelse af ovennævnte teorier og metoder
 • kunne formidle ovenstående viden og færdigheder med korrekt brug af fagterminologi, mundtligt såvel som skriftligt, igennem en projektrapport
 • være i stand til at analysere muligheder for, hvordan der i udvikling af en applikation kan integreres bæredygtighedsmål
 • være i stand til at analysere egen læreproces under inddragelse af relevante analysemetoder.
 • kunne planlægge et længerevarende gruppesamarbejde og samarbejde med vejleder
 • være i stand til, med udgangspunkt i en samfundsrelevant problemstilling, at identificere relevante krav til en teknisk løsning, produkt eller lignende
 • være i stand til at anvende en relevant metode til struktureret projektarbejde, herunder at kunne analysere og formulere et problem, opstille en kravspecifikation samt opdele problemet i mindre dele

Kompetencer

 • have opnået forståelse af det generelle systembegreb, i særdeleshed hvad angår computerplatforme
 • have opnået forståelse af, hvordan udviklingen af en applikation kan bedrage til opfyldelse af bæredygtighedmål
 • kunne tage ansvar for egen læreproces under et længerevarende projektforløb, samt generalisere og perspektivere de erhvervede erfaringer
 • have opnået evnen til, på egen hånd og i grupper, at planlægge, strukturere, gennemføre og reflektere over et projekt, som tager udgangspunkt i en samfunds- eller erhvervsmæssig relevant problemstilling, og hvori computerteknologi indgår som et centralt element
 • have opnået evnen til, på egen hånd og i grupper, at planlægge, strukturere, gennemføre og reflektere over et projekt, som tager udgangspunkt i en samfunds- eller erhvervsmæssig relevant problemstilling

Undervisningsform

Projektarbejde suppleret med studiekredse, forelæsninger, o.l.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProgrammering og systemudvikling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projektgruppen skal udarbejde en rapport og en procesanalyse
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProgramming and System Development
ModulkodeESNCEB1P4
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (computerteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design