Teknologisk projektarbejde

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal gennem modulet opnå erfaring med den problemorienterede og projektorganiserede indlæringsform gennemført i grupper. Herudover skal studerende introduceres til problemstillinger og begreber inden for computerteknologi. Projektgruppen skal udarbejde en rapport og procesanalyse, deltage i en P0-erfaringsopsamling og et fremlæggelsesseminar, hvor projektgruppens dokumenter diskuteres.

Læringsmål

Viden

 • forstå og gøre rede for de i projektet anvendte teorier og metoder
 • beskrive typiske faser i et problembaseret projekt
 • redegøre for organisering af gruppesamarbejde og samarbejde med vejledere

Færdigheder

 • beskrive, analysere og afgrænse en faglig relevant problemstilling
 • opstille en problemformulering
 • beskrive problemstillingen i et helhedsorienteret perspektiv
 • udvikle en teknisk løsning der helt eller delvist løser problemstillingen
 • formidle og forsvare projektets overvejelser, arbejdsresultater og arbejdsprocesser skriftligt, grafisk og mundtligt
 • beskrive opnåede erfaringer med gruppens projektarbejde
 •  

Kompetencer

 • reflektere over gruppebaseret og individuel videnstilegnelse

Undervisningsform

Jf. beskrivelsen i §17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologisk projektarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnological Project work
ModulkodeESNCEB1P3
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (computerteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design