Bachelorprojekt: Computerteknologi og bæredygtighed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Alle studerende skal ved slutningen af bacheloruddannelsen have indblik i fagets forskningsområder. Temaet for bachelorprojektet er bæredygtighed relateret til design, implementering og anvendelse af computersystemer, netværk og arkitekturer. Projektet kan bestå i at implementere bæredygtige cyber- og computersystemer, som fremmer elementer af bæredygtighed (applikations- eller produktorienteret), eller det kan fokusere på, hvordan computersystemer kan anvendes i udvikling af bæredygtige løsninger (udviklingsorienteret). De studerende har mulighed for at vælge at arbejde med centrale og komplekse problemstillinger relateret til bæredygtighed og cyber- og computerteknologi og kan vælge inddrage læring fra andre kursus- og projektenheder, som indgår i uddannelsen. Projektet kan ligeledes inkludereperspektiver fra kommunikationssystemer og sikkerhed og dermed gå på tværs af temaer for bachelorprojekterne.

Læringsmål

Viden

 • skal have viden om, hvorledes bæredygtighed kan knyttes til cyber- og computerteknologi og anvendes til at skabe nye produkter og applikationer, der har en bæredygtighedsmålsætning
 • skal have viden om, hvorledes cyber- og computerteknologi kan sammensættes og implementeres for at opnå målsætninger om bæredygtighed
 • skal have viden om, hvordan cyber- og computerteknologi kan anvendes til udvikling af bæredygtige løsninger
 • skal kunne dokumentere kendskab til og overblik over metoder, teknikker og begreber inden for fagområdet cyber- og computerteknologi og deres relation til bæredygtighed
 • skal kunne benytte korrekt fagterminologi inden for cyber- og computerteknologi og bæredygtighed

Færdigheder

 • skal kunne analysere cyber- og computerteknologi i forhold til bæredygtighedsmålsætninger
 • skal kunne identificere funktionelle komponenter i en systemarkitektur, der kan opfylde eller bidrage til målsætninger om bæredygtighed
 • skal kunne begrunde og udvælge relevante løsningsmodeller ud fra kendskab til de muligheder og begrænsninger, som er givet i fagområdets teorier og metoder
 • skal kunne anvende relevante teknikker og metoder til udvikling af konkrete løsninger inden for computerteknologi og bæredygtighed
 • skal kunne formidle en problemstilling relateret til bæredygtighed inden for cyber- og computerteknologi og det tilhørende begrebs- og metodeområde

Kompetencer

 • skal kunne anvende begreber og ræsonnementer inden for cyber- og computerteknologi til at analysere og løse et udvalgt problem inden for bæredygtighed
 • skal kunne demonstrere en sammenhængende forståelse af projektets relation til fagområdet computerteknologi og bæredygtighed
 • skal kunne planlægge, strukturere og udføre et større projekt inden for bæredygtighed og cyber- og computerteknologi
 • skal kunne reflektere over projektets betydning i et teknisk og samfundsmæssigt perspektiv, bl.a. i forhold til bæredygtighed
 • kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljø
 • skal kunne kommunikere problemer, metoder og resultater inden for det videnskabelige område, skriftligt, mundtligt og ved hjælp af forskellige digitale media og diiskutere faglige og videnskabelige problemer med fagfæller

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under § 17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Computerteknologi og bæredygtighed
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor's Project: Computer Engineering and Sustainability
ModulkodeESNCCEB6P6
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (cyber- og computerteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design