Bachelorprojekt: Computerteknologi og sikkerhed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Alle studerende skal ved slutningen af bacheloruddannelsen have indblik i fagets forskningsområder. Temaet for bachelorprojektet er cybersikkerhed inden for computersystemer, netværk og arkitekturer. Studerende kan arbejde med analyse eller afbødning af cybertrusler for et cyber- og computersystem eller dele heraf. Projektet kan omfatte udvikling, analyse og test af computersystemer i relation til cybersikkerhed, men kan også baseres på konceptuel analyse og forståelse. De studerende kan desuden vælge at inddrage læring fra andre kursus- og projektenheder, som indgår i uddannelsen. Projektet kan ligeledes inkludere perspektiver fra kommunikationssystemer og bæredygtighed og dermed gå på tværs af temaer for bachelorprojekterne

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om centrale metoder for relevante analyser relateret til sikkerhedsudfordringer i cyber- og computernetværk. Det kan være for eksempel risiko eller trusselsanalyser.
 • Skal have viden om, hvorledes man kan teste et givet computersystem i forhold til cybersikkerhed
 • Skal kunne dokumentere kendskab til og overblik over metoder, teknikker og begreber inden for fagområdet cybersikkerhed og cyber- og computerteknologi
 • Skal have viden om og forståelse af relationer og afhængigheder mellem systemkomponenter samt deres indflydelse på systemarkitekturer og hvilken betydning det har for cybersikkerheden
 • Skal kunne benytte korrekt fagterminologi og teori inden for cyber- og computerteknologi og sikkerhed.
 • Skal have viden om, hvordan cyber- og computerteknologi kan anvendes til udvikling af løsninger, der løser særlige sikkerhedsproblemer.

Færdigheder

 • skal kunne analysere et cyber- og computersystem i forhold til specifikke sikkerhedstrusler og -risici
 • skal kunne analysere og identificere forskellige løsningsmodeller for specifikke sikkerhedstrusler mod et givet cyber- og computersystem
 • skal kunne formidle en problemstilling inden for sikkerhed i cyber- og computerteknologi samt det tilhørende begrebs- og metodeområde
 • skal kunne identificere en problemstilling inden for sikkerhed og udvikle en konkret løsning af denne ved anvendelse af cyber- og computerteknologi og det tilhørende begrebsapparat
 • skal kunne vurdere krav til sikkerhed og/eller privacy og foreslå metoder og teknologier til at imødekomme dem

Kompetencer

 • skal have kompetencer til at anvende begreber og ræsonnementer inden for cyber- og computerteknologi til at analysere og løse en udvalgt problemstilling inden for sikkerhed
 • skal kunne demonstrere en sammenhængende forståelse af projektets relation til fagområdet cybersikkerhed og computersystemer
 • skal kunne planlægge, strukturere og udføre et større projekt inden for cyber- og computerteknologi
 • skal kunne reflektere over projektets betydning i et teknisk og samfundsmæssigt perspektiv, specielt i forhold til sikkerhed
 • kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljø
 • skal kunne kommunikere problemer, metoder og resultater inden for det videnskabelige område, skriftligt, mundtligt og ved hjælpe af forskellige digitale media og diskutere faglige og videnskabelige problemer med fagfæller

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under § 17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Computerteknologi og sikkerhed
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor's Project: Computer Engineering and Security
ModulkodeESNCCEB6P5
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (cyber- og computerteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design