Bachelorprojekt: Kommunikationssystemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Alle studerende skal ved slutningen af bacheloruddannelsen have indblik i fagets forskningsområder. Temaet for bachelorprojektet er kommunikationssystemer, som udgør en central del af feltet cyber- og computerteknologi. Der kan i bachelorprojektet arbejdes med krav til computer- og kommunikationssystemer, som for eksempel pålidelighed, energioptimering, tidsrelevans m.m. Bachelorprojektet kan fokusere på at udvikle et computer- og kommunikationssystem, som opfylder specifikke krav og behov, analysere krav, diskutere teknologier og metoder, designe et system, argumentere for trade-offs i systemet, samt evaluere systemet. De studerende kan desuden vælge at inddrage læring fra andre kursus- og projektenheder, som indgår i uddannelsen. Projektet kan ligeledes inkludere perspektiver fra sikkerhed og bæredygtighed og dermed gå på tværs af temaer for bachelorprojekterne

Læringsmål

Viden

 • skal forstå, hvordan man kan analysere sig frem til krav for computer- og kommunikationsstystemer givet et bestemt scenarie og omsætte dem til en netværksopsætning, der kan opfylde disse krav
 • skal have viden om, hvornår en bestemt kommunikationsteknologi kan anvendes i et givet system
 • skal have viden om byggestenene for et generisk computer- og kommunikationssystem, og hvorledes de interagerer, når der udføres en kommunikationsopgave
 • skal kunne dokumentere kendskab til og overblik over metoder, teknikker og begreber inden for fagområdet computer- og kommunikationssystemer
 • skal have viden om og forståelse af relationer og afhængigheder mellem systemkomponenter samt deres indflydelse på systemarkitekturer
 • skal kunne benytte korrekt fagterminologi

Færdigheder

 • skal kunne analysere et kommunikationsscenarie og specificere relaterede krav som datahastighed, forsinkelse, fejlrate og andre performanceparametre
 • skal kunne analysere sig frem til den bedste kommunikationstopologi ud fra et givet scenarie, samt identificere protokoller, der skal anvendes for at opnå bestemte krav
 • skal kunne identificere funktionelle komponenter i en systemarkitektur
 • skal kunne begrunde og udvælge relevante løsningsmodeller ud fra kendskab til de muligheder og begrænsninger, som er givet i fagområdets teorier og metoder
 • skal kunne anvende relevante teknikker og metoder til udvikling af konkrete løsninge inden for computer- og kommunikationssystemer
 • skal kunne formidle en problemstilling relateret til computer- og kommunikationssystemer og det tilhørende begrebs- og metodeområde

Kompetencer

 • skal kunne anvende begreber og ræsonnementer inden for fagområdet cyber- og computerteknologi til at analysere og løse et udvalgt problem med fokus på computersystemer, netværk og arkitektur
 • skal kunne identificere et computer- og kommunikationssystem for et nyt anvendelsesområde
 • skal kunne demonstrere en sammenhængende forståelse af projektets relation til fagområdet
 • skal kunne planlægge, strukturere og udføre et større projekt inden for computer- og kommunikationssystemer
 • skal kunne reflektere over projektets betydning i et teknisk og samfundsmæssigt perspektiv
 • kan identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring i forskellige læringsmiljø
 • skal kunne kommunikere problemer, metoder og resultater inden for det videnskabelige område, skriftligt, mundtligt og ved hjælp af forskellige digitale media og diskutere faglige og videnskabelige problemer med fagfæller

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projetarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under § 17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Kommunikationssystemer
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor's Project: Communication Systems
ModulkodeESNCCEB6P4
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (cyber- og computerteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design