Bachelorprojekt: Computerteknologi og bæredygtighed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Alle studerende skal ved slutningen af bacheloruddannelsen have indblik i fagets forskningsområder. Temaet for bachelorprojektet er bæredygtighed relateret til design, implementering og anvendelse af computersystemer, netværk og arkitekturer. Projektet kan bestå i at implementere bæredygtige cyber- og computersystemer, som fremmer elementer af bæredygtighed (applikations- eller produktorienteret), eller det kan fokusere på, hvordan computersystemer kan anvendes i udvikling af bæredygtige løsninger (udviklingsorienteret). De studerende har mulighed for at vælge at arbejde med centrale og komplekse problemstillinger relateret til bæredygtighed og cyber- og computerteknologi og kan vælge inddrage læring fra andre kursus- og projektenheder, som indgår i uddannelsen. Projektet kan ligeledes inkludereperspektiver fra kommunikationssystemer og sikkerhed og dermed gå på tværs af temaer for bachelorprojekterne.

Læringsmål

Viden

 • skal have viden om, hvorledes bæredygtighed kan knyttes til cyber- og computerteknologi og anvendes til at skabe nye produkter og applikationer, der har en bæredygtighedsmålsætning
 • skal have viden om, hvorledes cyber- og computerteknologi kan sammensættes og implementeres for at opnå målsætninger om bæredygtighed
 • skal have viden om, hvordan cyber- og computerteknologi kan anvendes til udvikling af bæredygtige løsninger
 • skal kunne dokumentere kendskab til og overblik over metoder, teknikker og begreber inden for fagområdet cyber- og computerteknologi og deres relation til bæredygtighed
 • skal kunne benytte korrekt fagterminologi inden for cyber- og computerteknologi og bæredygtighed

Færdigheder

 • skal kunne analysere cyber- og computerteknologi i forhold til bæredygtighedsmålsætninger
 • skal kunne identificere funktionelle komponenter i en systemarkitektur, der kan opfylde eller bidrage til målsætninger om bæredygtighed
 • skal kunne begrunde og udvælge relevante løsningsmodeller ud fra kendskab til de muligheder og begrænsninger, som er givet i fagområdets teorier og metoder
 • skal kunne anvende relevante teknikker og metoder til udvikling af konkrete løsninger inden for computerteknologi og bæredygtighed
 • skal kunne formidle en problemstilling relateret til bæredygtighed inden for cyber- og computerteknologi og det tilhørende begrebs- og metodeområde

Kompetencer

 • skal kunne anvende begreber og ræsonnementer inden for cyber- og computerteknologi til at analysere og løse et udvalgt problem inden for bæredygtighed
 • skal kunne demonstrere en sammenhængende forståelse af projektets relation til fagområdet computerteknologi og bæredygtighed
 • skal kunne planlægge, strukturere og udføre et større projekt inden for bæredygtighed og cyber- og computerteknologi
 • skal kunne reflektere over projektets betydning i et teknisk og samfundsmæssigt perspektiv, bl.a. i forhold til bæredygtighed

Undervisningsform

Akademisk vejledt, studenterstyret problemorienteret projektarbejde

Se oversigt over undervisningsformer under § 17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Computerteknologi og bæredygtighed
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor's Project: Computer Engineering and Sustainability
ModulkodeESNCCEB6P3
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (cyber- og computerteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design