Privacy og etik i computersystemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Privacy er et kerneelement i computer- og systemudvikling. Databehandling, hvordan data gemmes og deles med andre, er knyttet til privacy som koncept. Privacy er underlagt en vis regulering (for eksempel via GDPR), men for personer, hvis data deles, handler det også om tillid og forståelse af, hvordan data processeres, og de etiske problemstillinger, dette giver anledning til. Dataregulering og krav til computer- og it-systemer har stor indflydelse på arkitekturen af systemerne. Dette kursus giver indblik i og metoder til at forstå privacy som koncept, opstille privacy-krav til computer- og it-systemer, og diskutere de etiske problemstillinger.

Læringsmål

Viden

 • har viden om de fundamentale koncepter og processer, som er relateret til privacy i computersystemer, som for eksempel data, tillid, privacy, personalisering, overvågning mm.
 • har viden om princippet ”privacy-by-design”
 • har viden om sammenhængen mellem privacy og cybersikkerhed
 • har viden om metoder og teknikker, som anvendes til at sikre privacy i computersystemer
 • har viden om databeskyttelse og privatlivsbeskyttelse (herunder GDPR og ISO/ITEX 27701)
 • har viden om privacy enhancing teknologier
 • har viden om de digitalt etiske problemstillinger, som er relevante for computer og it-systemer
 • har viden om digital etik og principper som overvågning, gennemsigtighed og balancen mellem overvågning og nytteværdien af personalisering og algoritmer

Færdigheder

 • kan redegøre for privacy enhancing teknologier og deres fordele og ulemper
 • kan redegøre for data flow og privacy-udfordringer i forskellige typer af netværksarkitektur
 • kan redegøre for teorier om privacy
 • kan redegøre for privatlivsbeskyttelse og diskutere digitalt etiske elementer heraf
 • kan redegøre for digitalt etiske problemstillinger, som har relation til privacy
 • kan redegøre for metoder og teknikker til håndtering af privacy i computer og it-systemer

Kompetencer

 • kan anvende centrale begreber og metoder relateret til privacy i forskellige anvendelsesområder
 • kan anvende principper for digital etik til at diskutere privacy og data i forhold til forskellige typer af teknologi og systemer
 • kan udvikle og definere bruger- og privacy-relaterede krav til computersystemer
 • kan diskutere aspekter af og udfordringer ved forskellige teknologier i relation til privacy
 • kan forklare og analysere privacy-etiske problemstillinger for konkrete it-systemer
 • kan anvende metoder og teknikker for at håndtere privacy i henhold til gældende regler
 • kan udvikle analyser af en givet netværksarkitektur i forhold til data og privacy

Undervisningsform

Jf. beskrivelsen i § 17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnPrivacy og etik i computersystemer
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelPrivacy and Ethics in Computer Systems
ModulkodeESNCCEB6K3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (cyber- og computerteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design