Teknologisk projektarbejde

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende skal gennem modulet opnå viden om den problemorienterede og projektorganiserede indlæringsform gennemført i grupper. Herudover skal studerende introduceres til problemstillinger og begreber inden for computerteknologi. Projektgruppen skal udarbejde en rapport og procesanalyse, deltage i en P0-erfaringsopsamling og et fremlæggenlsesseminar, hvor projektgruppens dokumenter diskuteres.

Læringsmål

Viden

  • forstå og gøre rede for de i projektet anvendte teorier og metoder
  • beskrive typiske faser i et problembaseret projekt
  • redegøre for organisering af gruppesamarbejde og samarbejde med vejledere

Færdigheder

  • beskrive, analysere og afgrænse en faglig relevant problemstilling
  • opstille en problemformulering
  • beskrive problemstillingen i et helhedsorienteret perspektiv
  • formidle og forsvare projektets overvejelser, arbejdsresultater og arbejdsprocesser skriftligt, grafisk og mundtligt
  • beskrive opnåede erfaringer med gruppens projektarbejde

Kompetencer

  • reflektere over gruppebaseret og individuel videnstilegnelse

Undervisningsform

Gruppeorganiseret projektarbejde evt. støttet af andre undervisningsformer, jf. § 17

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTeknologisk projektarbejde
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelTechnological Project Work
ModulkodeESNCCEB1P1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus København
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i teknisk videnskab (cyber- og computerteknologi)
StudienævnStudienævn for Elektronik og IT
InstitutInstitut for Elektroniske Systemer
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design