Procesregulering, instrumentering og sikkerhed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger på viden opnået i modulet "Termodynamik, varmetransmission og strømningslære"

Læringsmål

Viden

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal have viden om PI - diagrammer
 • Skal have viden om modellering af fysiske systemer, bestemmelse af arbejdspunkter og linearisering
 • Skal have forståelse for et systems dynamiske og stationære opførsel, herunder indflydelsen af systemets type og orden, samt poler og nulpunkter og deres indflydelse på systemets respons
 • Skal have forståelse for analyse vha. rodkurver og viden om regulatordesign vha. rodkurver
 • Skal have forståelse for et systems frekvensrespons (åben-sløjfe og lukket-sløjfe)
 • Skal have forståelse for relativ stabilitet
 • Skal have forståelse for design vha. frekvensresponsteknikker
 • Skal have viden om analog implementering af regulatorer
 • Skal have viden om måleteknik og dataopsamling vha en PC
 • Skal have viden om software til opbygning/udvikling af programmer til dataopsamling og regulering
 • Skal have viden om målekædens opbygning og virkemåde (dvs sensor, signal behandling og indikator)
 • Skal have viden om klassiske sensorers virkemåde (tryk, temperatur, position, hastighed, acceleration, flow)
 • Skal have viden om sampling, forskellige opkoblinger og målestøj

   

Færdigheder

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne gøre rede for diagrammer og systemforbindelser
 • Skal kunne modellere og analysere grundlæggende dynamiske systemer, herunder elektriske, mekaniske og termiske systemer, samt analogierne imellem disse
 • Skal kunne opstille modeller af dynamiske systemer i form af overføringsfunktioner
 • Skal kunne anvende reguleringsteorien til at specificere performancekriterier
 • Skal kunne analysere et systems respons og stabilitet vha. de klassiske metoder
 • Skal kunne udvælge passende regulatorer og forudsige/vurdere deres indflydelse
 • Skal kunne anvende standard programmel til dataopsamling, styring og regulering
 • Skal kunne opkoble og foretage målinger med klassiske sensorer til tryk, temperatur, position, hastighed, acceleration, flow
 • Skal inden for det tilgængelige udstyr kunne vurdere den bedst egnede målekæde til et givet forsøg samt kvaliteten af de fremkomne data
 • Skal kunne formidle problemstillingen, den anvendte løsningsmetode samt fortolke resultatet heraf

Kompetencer

Studerende der gennemfører modulet:

 • Skal kunne anvende fagområdet i tværfagligt samarbejde med andre fagområder

Undervisningsform

Undervisning og teoretiske øvelser.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProcesregulering, instrumentering og sikkerhed
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
For more information about permitted aids, please visit the course description in Moodle.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelProcess Control, Instrumentation and Safety
ModulkodeE-MT-D6-12A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i maskinteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet