Modellering og regulering af mekaniske systemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have opnået viden om modellering af grundlæggende maskintekniske, mekaniske og elektriske systemer
 • Skal have opnået forståelse for grundlæggende reguleringsteknik
 • Skal have opnået viden om hvor reguleringsteknik anvendes sammen med et maskinteknisk system
 • Skal have viden om ikke-lineær Finite Element Method (FEM) og modellering af dynamiske systemer i FEM

Færdigheder

 • Skal kunne opstille dynamiske modeller af et maskinteknisk system og kunne implementere disse modeller i et simuleringsværktøj
 • Skal være i stand til at opstille krav til et reguleringssystem under hensyntagen til systemets egenskaber og begrænsninger
 • Skal kunne opsætte en specifik målsætning for projektet
 • Skal kunne anvende metoder til diskret implementering af en kontinueret regulator  
 • Skal kunne beregne egenfrekvenser og egensvingningsformer for et maskin-/strukturelement vha. FEM eller andre numeriske metoder
 • Skal kunne etablere en FEM model af et dynamisk påvirket maskinteknisk/mekanisk sammensat system
 • Skal kunne udføre FEM resultatbehandlingsprocesser ved dimensionering af et komplekst udformet maskin-/strukturelement eller en maskinteknisk samling
 • Skal kunne begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig, samfundsmæssig, økonomisk og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen

Kompetencer

 • Have opnået evne til at kunne anvende akademiske kundskaber og færdigheder inden for grundlæggende reguleringsteknik på en maskinteknisk problemstilling
 • Have opnået evne til at kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde inden for det maskin- og reguleringstekniske område

Undervisningsform

PBL baseret projektarbejde med vejledning evt. suppleret med forelæsninger fysisk eller med e-læring, workshops, præsentationsseminarer, konsulentmøder, laboratorieforsøg m.m. Projektet er disciplinorienteret og kan tage afsæt i design af mekaniske systemer med regulering for eksempel hydraulisk eller elektrisk aktuerede maskiner såsom robotværktøjer, hævesænke systemer, kompensationssystemer, testudstyr. Veldefinerede og afgrænsede fagligheder udtages til dokumentation i projektrapporten i samarbejde med vejledere. Der er mulighed for at arbejde tværfagligt eller være en del af et multidisciplinært projekt afhængigt af projektvalg og en faglig vurdering af vejledere.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnModellering og regulering af mekaniske systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
For yderligere oplysninger om hjælpemidler henvises til kursusbeskrivelsen i Moodle
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelModelling and control of mechanical systems
ModulkodeE-MT-D5-1B
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i maskinteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet