Dynamik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Lineær algebra, Calculus, Grundlæggende mekanik og termodynamik, Grundlæggende statik og styrkelære, Videregående statik og styrkelære

Læringsmål

Viden

 • Skal have forståelse for hvornår en konstruktion kan være svingningsfølsom overfor de laster den udsættes for
 • Skal have forståelse for strukturelle egenskaber som påvirker maskin- og bærende konstruktioners dynamiske opførsel
 • Skal have kendskab til metoder til analyse af en konstruktions dynamiske opførsel
 • Skal have kendskab til anvendelsen af elementmetoden (FEM) inden for lineære elastiske dynamiske problemer
 • Skal have kendskab og forståelse for udførsel af forsøg for at bestemme egenfrekvenser og dæmpning af en konstruktion

Færdigheder

 • Skal kunne analysere lineære dynamiske systemer med få frihedsgrader ved hjælp af analytiske metoder
 • Skal kunne planlægge og foretage et forsøg for at bestemme en konstruktions dynamiske opførsel
 • Skal kunne analysere lineære dynamiske systemer med flere frihedsgrader ved hjælp af elementmetoden

Kompetencer

 • Skal kunne bestemme egenfrekvens og dæmpning for en konstruktion
 • Skal kunne vurdere om en maskin-, bygge- eller anlægskonstruktion er svingningsfølsom
 • Skal kunne vurdere om en konstruktion er svingningsfølsom overfor vindlast, personlast, (gangbroer, etageadskillelser, tribunekonstruktioner), trafiklast og laster fra maskiner og kraner

Undervisningsform

Forelæsninger med efterfølgende opgaveregning, evt. suppleret med selvstudie/studiekredse og e-læringsaktiviteter.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDynamik
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
For yderligere oplysninger om hjælpemidler henvises til kursusbeskrivelsen i Moodle
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDynamics
ModulkodeE-MT-D4-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet