Dynamisk påvirkede maskinsystemer og udmattelse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Maskinteknik og anvendt FEM, Stålkonstruktioner, Videregående statik og styrkelære, Maskinteknik og anvendt FEM, Design af maskintekniske systemer

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om til grundlæggende stivlegeme dynamik (kinetik og kinematik) og mekanismer samt inertieffekter
 • Skal have viden om grundlæggende strukturel dynamik og vibrationer, svingninger samt egensvingninger
 • Skal have viden om sammenhængen mellem tidsvarierende, dynamiske påvirkninger og belastninger samt udmattelsessvigt
 • Skal have viden om sammenhængen mellem samlingsmetoder, fremstilling, materialevalg, -egenskaber og -nedbrydningsmekanismer samt udmattelsessvigt
 • Skal have viden om skadesmodeller (udmattelse) til bestemmelse af levetiden for et maskin-/strukturelement
 • Skal have viden om anvendelse af Finite Element Method (FEM) resultatbehandlingsprocesser ved dimensionering af et komplekst udformet maskin-/strukturelement eller en maskinteknisk samling
 • Skal have viden om ikke-lineær FEM

Færdigheder

 • Skal kunne redegøre for et maskinteknisk systems dynamiske opførsel
 • Skal kunne udføre valg af konstruktionsmaterialer ud fra krav til fysiske, kemiske og mekaniske egenskaber samt udformning, indbygning, miljø og levetid
 • Skal kunne etablere en lineær FEM model til analyse og dimensionering af et komplekst udformet maskin-/strukturelement eller en maskinteknisk samling udsat for en statisk belastning
 • Skal kunne beregne egenfrekvenser og egensvingningsformer for et grundlæggende maskin-/strukturelement vha. analytiske metoder
 • Skal kunne beregne egenfrekvenser og egensvingningsformer for et maskin-/strukturelement vha. FEM eller andre numeriske metoder
 • Skal kunne udføre FEM resultatbehandlingsprocesser ved dimensionering af et komplekst udformet maskin-/strukturelement eller en maskinteknisk samling
 • Skal kunne begrunde valg af litteratur, metoder, modeller og andre redskaber benyttet i projektarbejdet, samt vurdere projektets problemstilling i relevant faglig, samfundsmæssig, økonomisk og teoretisk kontekst samt i relation til faglitteraturen

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere komplekse og udviklingsorienterede situationer i studie- eller arbejdsmæssige sammenhænge vedrørende dimensionering af dynamisk påvirkede sammensatte maskinsystemer og svejste samlinger samt anvendelse af FEM
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal kunne indgå i et team, samarbejde og håndtere konflikter og sikre motivationen i projektarbejdet
 • Skal kunne planlægge og reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet og problembearbejdningen under anvendelse af relevante analysemetoder og digitale værktøjer
 • Skal kunne identificere maskintekniske problemstillinger og reflektere over dem i den problemorienterede og projektorganiserede studieform
 • Skal kunne identificere og udvikle egne behov og muligheder for fortsat læring indenfor fagområdet
 • Skal kunne reflektere over valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse, problembearbejdning og dokumentation af en foreslået løsning
 • Skal kunne definere og forstå de i projektarbejdet anvendte begreber inden for maskinkonstruktion samt have en udbygget forståelse for de anvendte metoder, teorier og modeller indenfor fagområdet maskinteknik/-konstruktion
 • Skal kunne anvende notation og terminologi indenfor fagområdet

Undervisningsform

PBL baseret projektarbejde med vejledning evt. suppleret med forelæsninger fysisk eller med e-læring, workshops, præsentationsseminarer, konsulentmøder, laboratorieforsøg m.m.

Projektet er disciplinorienteret og kan tage afsæt i design af lastbærende konstruktioner for eksempel dynamisk påvirkede ramme- eller gitterstrukturer. Veldefinerede og afgrænsede fagligheder udtages til dokumentation i projektrapporten i samarbejde med vejledere.

Der er mulighed for at arbejde tværfagligt eller være en del af et multidisciplinært projekt afhængigt af projektvalg og en faglig vurdering af vejledere.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDynamisk påvirkede maskinsystemer og udmattelse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig prøve baseret på fremlæggelsesseminar og projektrapport.
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
For yderligere oplysninger om hjælpemidler henvises til kursusbeskrivelsen i Moodle.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDynamically Loaded Machinery and Fatigue
ModulkodeE-MT-D4-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i maskinteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet