Videregående statik og styrkelære

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Grundlæggende konstruktionsmetodik og Grundlæggende statik og styrkelære

 

Læringsmål

Viden

 • Skal have kendskab til analyse af statisk bestemte og ubestemte konstruktioner vha. analytiske og numeriske metoder
 • Skal have kendskab til plasticitetsteoriens øvre- og nedre værdisætninger samt entydighedssætningen
 • Skal have kendskab til udvikling af plasticitet i tværsnit
 • Skal have kendskab til stabilitetssvigt af bjælke- og rammekonstruktioner samt modellering heraf
 • Skal have kendskab til kinematisk mulige mekanismer (brudfigurer) og statisk tilladelige snitkraft/spændingsfelter
 • Skal have kendskab til begreberne arbejde og energi

Færdigheder

 • Skal kunne foretage statiske beregninger vha. det virtuelle arbejdes princip
 • Skal kunne foretage beregninger af snitkræfter i statisk ubestemte plane gitter-, bjælke- og rammekonstruktioner
 • Skal kunne anvende plasticitetsteoriens øvre- og nedre værdisætninger til vurdering af konstruktioners bæreevne

Kompetencer

 • Skal kunne indgå i en dialog vedrørende optimale valg af konstruktive løsninger
 • Skal kunne identificere en passende metode til løsning af en given problemstilling og kunne foretage tilknyttede beregninger
 • Skal kunne håndtere problemstillinger og tilvejebringe løsninger indenfor fagområdet
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for statisk analyse af konstruktioner

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideregående statik og styrkelære
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
For yderligere oplysninger om hjælpemidler henvises til kursusbeskrivelsen i Moodle.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelAdvanced Statics and Mechanics of Materials
ModulkodeE-MT-D3-4
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet