Stålkonstruktioner

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Lineær algebra, Calculus, Grundlæggende mekanik og termodynamik og Grundlæggende statik og styrkelære

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om udførelse af stålkonstruktioner
 • Skal have viden om samlingsmetoder for stålkonstruktioner
 • Skal have viden om karakteristiske usikkerheder, svigtformer og forudsætninger ved dimensionering af stålkonstruktioner
 • Skal have viden om anvendt elasticitetsteori samt plasticitetsteori for stålkonstruktioner

Færdigheder

 • Skal kunne anvende numeriske metoder til dimensionering af stålkonstruktioner
 • Skal kunne dimensionere svejste og boltede samlinger i stålkonstruktioner
 • Skal kunne udvælge passende understøtninger og indspændinger for at kunne analysere strukturer, samlinger og enkeltdele
 • Skal kunne dimensionere svejste rørknudesamlinger

Kompetencer

 • Skal kunne håndtere udviklingsorienterede situationer i forbindelse med grundlæggende lastbærende strukturer
 • Skal selvstændigt kunne indgå i fagligt og tværfagligt samarbejde med en professionel tilgang inden for lastbærende strukturer
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring indenfor lastbærende strukturer
 • Skal kunne udvikle en bærende stålkonstruktion med svejste og/eller boltede samlinger

Undervisningsform

Forelæsninger med efterfølgende opgaveregning, evt. suppleret med selvstudie/studiekredse og e-læringsaktiviteter.

 

Omfang og forventet arbejdsindsats

Modulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStålkonstruktioner
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel mundtlig eller skriftlig prøve.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
For yderligere information om tilladte hjælpemidler henvises til kursusbeskrivelsen i Moodle.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSteel Design
ModulkodeE-MT-D3-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet