Maskinteknik og anvendt FEM

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Grundlæggende konstruktionsmetodik og Grundlæggende statik og styrkelære

Læringsmål

Viden

 • Skal have kendskab til mekaniske systemers og maskinelementers principper, grundfunktioner samt virkemåde
 • Skal have viden om design og dimensionering af mekaniske udvekslingssystemer
 • Skal have kendskab til bestemmelse af effektbehov for et maskinteknisk/mekanisk system
 • Skal have kendskab til valg af drivsystem til et maskinteknisk/mekanisk system
 • Skal have viden om korrektionsfaktorer og spændingskoncentrationer samt deres betydning ved dimensionering af maskinelementer
 • Skal have viden om spændinger i flere dimensioner, spændingsrepræsentationer og fleraksede spændingstilstande
 • Skal have viden om metoder til materialevalg og materialeafprøvning
 • Skal have viden om konstruktionsmaterialers mekaniske egenskaber gennem materialemodeller, herunder specielt lineært elastiske materialer og von Mises flydebetingelse
 • Skal have viden om bearbejdning, fremstilling og samling af konstruktions- og maskinelementer
 • Skal have viden om fastsættelse af lasttilfælde, svigttyper og relevante sikkerhedsfaktorer
 • Skal have viden om korrektionsfaktorer, kærvvirkning og spændingskoncentrationer samt deres betydning ved design og dimensionering af maskinelementer herunder svejste samlinger
 • Skal have viden om design og dimensionering ift. levetiden (udmattelsessvigt) af maskinelementer udsat for en udmattelsespåvirkning eller dynamisk varierende belastning
 • Skal have viden om kombinerede samtidige påvirkninger og belastninger, som forstærker og fremskynder svigt i maskinelementer
 • Skal have viden om skruer, bolte og forspændte skrue og boltesamlinger
 • Skal have viden om den statiske og lineære elastiske elementmetodeteoris (FEM/Finite Element Method) grundlæggende begreber, ligninger, løsningsmetoder samt anvendelse i maskintekniske beregninger

Færdigheder

 • Skal kunne gennemføre udvidede statiske beregninger af kræfter, momenter, udbøjninger og spændinger i udvalgte maskinelementer i mekaniske systemer
 • Skal kunne bestemme effektbehov og udvekslingsforhold for et grundlæggende maskinteknisk/mekanisk system
 • Skal kunne bestemme spændinger, korrektionsfaktorer og spændingskoncentrationsfaktorer for et statisk belastet maskinelement (aksel)
 • Skal kunne bestemme spændinger, korrektionsfaktorer og spændingskoncentrationsfaktorer for et dynamisk udmattelsesbelastet maskinelement (aksel)
 • Skal kunne udføre en FEM analyse for et statisk belastet svejst maskinelement eller et sammensat bærende maskinelement
 • Skal kunne redegøre for grundlæggende FEM forudsætninger, antagelser, idealiseringer og begrænsninger samt randbetingelsers (kinematiske) betydning for resultatet

Kompetencer

 • Skal kunne indgå i en dialog vedrørende optimale valg af konstruktive løsninger
 • Skal kunne identificere en passende metode til løsning af en given problemstilling og kunne foretage tilknyttede beregninger
 • Skal kunne håndtere problemstillinger og tilvejebringe løsninger indenfor fagområdet
 • Skal kunne identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring inden for statisk analyse af konstruktioner
 • Skal kunne anvende notation og terminologi indenfor fagområdet

Undervisningsform

Forelæsninger med efterfølgende opgaveregning, evt. suppleret med selvstudie/studiekredse og e-læringsaktiviteter.

 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnMaskinteknik og anvendt FEM
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
For more information about permitted aids, please visit the course description in Moodle.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelMechanical Engineering and Applied FEM
ModulkodeE-MT-D3-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i maskinteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet