Design af maskintekniske systemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Grundlæggende design af mekaniske systemer og Grundlæggende statik og styrkelære

Læringsmål

Viden

 • Skal have kendskab til mekaniske systemers principper, grundfunktioner og virkemåde
 • Skal have viden om design og dimensionering af mekaniske udvekslingssystemer
 • Skal have viden om bestemmelse af kræfter og momenter i et statisk belastet maskinteknisk system
 • Skal have viden om spændinger i flere dimensioner, spændingsrepræsentationer og flerakset spændingstilstande
 • Skal have viden om konstruktionsmaterialers mekaniske egenskaber gennem materialemodeller, herunder specielt lineært elastiske materialer og von Mises flydebetingelse
 • Skal have viden om dimensionering af maskinelementer eller konstruktionsdele ved forskellige lasttilfælde og lastkombinationer
 • Skal have viden om design og dimensionering ift. levetiden (udmattelsessvigt) af maskinelementer udsat for en udmattelsespåvirkning eller dynamisk varierende belastning
 • Skal have viden om kombinerede samtidige påvirkninger og belastninger, som forstærker og fremskynder svigt i maskinelementer
 • Skal have viden om skruer, bolte og forspændte skrue- og boltesamlinger

Færdigheder

 • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater på en struktureret og forståelig måde såvel skriftligt, grafisk, digitalt og mundtligt
 • Skal kunne udføre en detaljeret problemanalyse, problemformulering, kravspecifikation og bearbejdning af en foreslået løsning
 • Skal kunne indarbejde detaljerede krav fra love, direktiver og standarder i en kravspecifikation
 • Skal kunne udvælge, udvikle og verificere en maskinteknisk løsning ved anvendelse af systematiske og strukturerede produktudviklingsprocesser
 • Skal kunne foretage detaljerede beregninger til bestemmelse af effektbehov for et mekanisk system
 • Skal kunne udføre valg og dimensionering af maskinelementer i et mekanisk system
 • Skal kunne foretage detaljerede beregninger til dimensionering af maskinelementer under statisk belastning
 • Skal kunne redegøre for ståls mekaniske og konstruktionsmæssige egenskaber
 • Skal kunne gennemføre udvidede statiske beregninger af kræfter, momenter, udbøjninger og spændinger i udvalgte maskinelementer i mekaniske systemer
 • Skal kunne modellere grundlæggende maskinelementer og samlinger vha. computerbaseret modellering (CAD) samt udarbejde grundlæggende teknisk dokumentation
 • Skal kunne udføre valg af konstruktionsmaterialer ud fra krav til fysiske, kemiske og mekaniske egenskaber samt udformning og indbygning
 • Skal kunne bestemme spændinger, korrektionsfaktorer og spændingskoncentrationsfaktorer for et dynamisk udmattelsesbelastet aksel maskinelement
 • Skal kunne udføre en FEM analyse for et statisk belastet svejst maskinelement eller et sammensat bærende maskinelement

Kompetencer

 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal kunne indgå i et team, samarbejde og håndtere konflikter og sikre motivationen i projektarbejdet
 • Skal kunne planlægge og reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet og problembearbejdningen under anvendelse af relevante analysemetoder og digitale værktøjer
 • Skal kunne identificere maskintekniske problemstillinger og reflektere over dem i den problemorienterede og projektorganiserede studieform
 • Skal kunne reflektere over valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse, problembearbejdning og dokumentation af en foreslået løsning
 • Skal kunne definere og forstå de i projektarbejdet anvendte begreber inden for maskinkonstruktion samt have en udbygget forståelse for de anvendte metoder, teorier og modeller indenfor fagområdet maskinteknik
 • Skal kunne anvende notation og terminologi indenfor fagområdet

Undervisningsform

PBL baseret projektarbejde med vejledning evt. suppleret med forelæsninger fysisk eller med e-læring, workshops, præsentationsseminarer, konsulentmøder, laboratorieforsøg m.m. Projektet er disciplinorienteret og kan tage afsæt i design af materialehåndteringssystemer for eksempel kransystemer, håndtering af paller med gods. Veldefinerede og afgrænsede fagligheder udtages til dokumentation i projektrapporten i samarbejde med vejledere. Der er mulighed for at arbejde tværfagligt eller være en del af et multidisciplinært projekt afhængigt af projektvalg og en faglig vurdering af vejledere

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDesign af maskintekniske systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
For yderligere oplysninger om hjælpemidler henvises til kursusbeskrivelsen i Moodle.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign of mechanical systems
ModulkodeE-MT-D3-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i maskinteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet