Grundlæggende statik og styrkelære

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger på viden opnået i modulet Grundlæggende konstruktionsmetodik eller tilsvarende.

Læringsmål

Viden

 • Skal have kendskab til begreberne statisk bestemthed, statisk ubestemthed og mekanismer
 • Skal have viden om modellering af laster og understøtninger
 • Skal have viden om spændings- og tøjningsbegrebet i to dimensioner
 • Skal kunne forstå superpositionsprincippet
 • Skal have viden om konstruktionsmaterialers mekaniske egenskaber gennem materialemodeller, herunder specielt lineært elastiske materialer og von Mises flydebetingelse
 • Skal have viden om bestemmelse af deformationer i statisk bestemte plane bjælke- og rammekonstruktioner vha. analytiske og numeriske metoder
 • Skal have kendskab til det virtuelle arbejdes princip
 • Skal have kendskab til andenordenseffekter, der opstår for til excentrisk og tværbelastede søjler og modellering heraf

Færdigheder

 • Skal kunne anvende ækvivalensbetingelser
 • Skal kunne opstille statiske modeller for plane gitter-, bjælke-, og rammekonstruktioner
 • Skal kunne afgøre statisk bestemthed af plane gitter-, bjælke-, og rammekonstruktioner
 • Skal kunne foretage beregninger af reaktioner i statisk bestemte gitter-, bjælke-, og rammekonstruktioner
 • Skal kunne beregne tværsnitskonstanter for plane konstruktioner, herunder areal, inertimoment og modstandsmoment
 • Skal kunne foretage beregninger af snitkræfter i statisk bestemte plane bjælke- og rammekonstruktioner
 • Skal kunne bestemme normal- og forskydningsspændinger i bjælke- og rammekonstruktioner
 • Skal kunne anvende materialemodeller til eftervisning af konstruktionens bæreevne
 • Skal kunne foretage deformationsberegninger på statisk bestemte plane bjælke- og rammekonstruktioner vha. analytiske metoder

Kompetencer

 • Skal kunne indgå i en dialog vedrørende optimale valg af konstruktive løsninger
 • Skal kunne identificere en passende metode til løsning af en given problemstilling og kunne foretage tilknyttede beregninger
 • Skal kunne håndtere problemstillinger og tilvejebringe løsninger indenfor fagområdet

Undervisningsform

Forelæsninger med efterfølgende opgaveregning og laboratoriearbejde; evt. suppleret med selvstudie/studiekredse og e-læringsaktiviteter.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende statik og styrkelære
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
For yderligere oplysninger om hjælpemidler henvises til kursusbeskrivelsen i Moodle.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFundamental Statics and Strength of Materials
ModulkodeE-MT-D2-3
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet