Grundlæggende design af mekaniske systemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Grundlæggende produktudvikling og maskinteknik og Grundlæggende konstruktionsmetodik.

Læringsmål

Viden

 • Skal have kendskab til produktudviklingsprocesser ved udvikling af et maskinsystem, et maskinteknisk produkt eller maskinelementer deraf
 • Skal have viden om anvendelse af normer og standarder i forbindelse med dimensionering af maskinelementer
 • Skal have kendskab til mekaniske eller maskintekniske systemer, principper og virkemåde
 • Skal have viden om bestemmelse af kræfter, momenter, udbøjninger og spændinger i et statisk belastet maskinteknisk system
 • Skal have viden om spændings- og tøjningsbegrebet i to dimensioner
 • Skal have viden om konstruktionsmaterialers mekaniske egenskaber gennem materialemodeller, herunder specielt lineært elastiske materialer og von Mises flydebetingelse
 • Skal have viden om dimensionering af maskinelementer eller konstruktionsdele ved forskellige lasttilfælde og lastkombinationer
 • Skal have viden om modellering af grundlæggende maskinelementer og samlinger vha. computerbaseret modellering (CAD) samt udarbejdelse af grundlæggende teknisk dokumentation

Færdigheder

 • Skal kunne definere og forstå de i projektarbejdet anvendte begreber inden for maskinkonstruktion samt have en udbygget forståelse for de anvendte metoder, teorier og modeller indenfor fagområdet maskinkonstruktion
 • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater på en struktureret og forståelig måde såvel skriftligt, grafisk, digitalt og mundtligt
 • Skal kunne analysere egen læringsproces, projektarbejdets metoder, organisering og processer
 • Skal kunne foretage systematisk valg af metoder til videnstilegnelse i forbindelse med problemanalyse, problembearbejdning og dokumentation af en foreslået løsning
 • Skal kunne udføre en problemanalyse, problemformulering, kravspecifikation og bearbejdning af en foreslået løsning
 • Skal kunne indarbejde relevante love, direktiver og standarder i en kravspecifikation
 • Skal kunne udvælge og udvikle en maskinteknisk løsning ved anvendelse af systematiske og strukturerede produktudviklingsprocesser
 • Skal kunne foretage grundlæggende beregninger til bestemmelse af effektbehov for et mekanisk system
 • Skal kunne gennemføre grundlæggende statiske beregninger af kræfter, momenter og spændinger i udvalgte maskinelementer i mekaniske systemer
 • Skal kunne udføre valg af grundlæggende maskinelementer og komponenter i et mekanisk system
 • Skal kunne udføre valg af konstruktionsmaterialer ud fra krav til fysiske, kemiske og mekaniske egenskaber

Kompetencer

 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal kunne indgå i et team, samarbejde og håndtere konflikter og sikre motivationen i projektarbejdet
 • Skal kunne planlægge og reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet og problembearbejdningen under anvendelse af relevante analysemetoder og digitale værktøjer
 • Skal kunne identificere maskintekniske problemstillinger og reflektere over dem i den problemorienterede og projektorganiserede studieform
 • Skal kunne anvende notation og terminologi indenfor fagområdet

Undervisningsform

PBL baseret projektarbejde med vejledning evt. suppleret med forelæsninger fysisk eller med e-læring, workshops, præsentationsseminarer, konsulentmøder, laboratorieforsøg m.m.

Projektet er disciplinorienteret og kan tage afsæt i design af materialehåndteringssystemer for eksempel pakkehåndtering. Veldefinerede og afgrænsede fagligheder udtages til dokumentation i projektrapporten i samarbejde med vejledere.

Der er mulighed for at arbejde tværfagligt eller være en del af et multidisciplinært projekt afhængigt af projektvalg og en faglig vurdering af vejledere.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 10 ECTS svarende til 300 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende design af mekaniske systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
For more information about permitted aids, please visit the course description in Moodle.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFundamental design of mechanical systems
ModulkodeE-MT-D2-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i maskinteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet