Grundlæggende produktudvikling og maskinteknik

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have kendskab til studieteknik og arbejdsprocesserne i et projektarbejde, videnstilegnelse via digitale platforme og samarbejde med vejleder
 • Skal have kendskab til relevante begreber og metoder til analyse og vurdering af de videnskabelige løsninger i relation til mennesker, miljø og samfund
 • Skal have kendskab til relevante love, direktiver og standarder anvendt ved udvikling af maskinsystemer og mekaniske produkter
 • Skal have kendskab til systematiske og strukturerede maskintekniske produktudviklingsprocesser
 • Skal have kendskab til computerbaseret modellering (CAD) og teknisk dokumentation indenfor maskinkonstruktion
 • Skal have kendskab til grundlæggende konstruktionsmaterialers fysiske, kemiske og mekaniske egenskaber
 • Skal have kendskab til bestemmelse af effektbehov for et maskinteknisk/mekanisk system
 • Skal have kendskab til grundlæggende maskinelementer i et maskinteknisk/mekanisk system

Færdigheder

 • Skal kunne definere og forstå de i projektarbejdet anvendte begreber inden for maskinkonstruktion samt have en grundlæggende forståelse for de anvendte metoder, teorier og modeller indenfor fagområdet maskinteknik/-konstruktion
 • Skal kunne formidle projektets arbejdsresultater på en struktureret og forståelig måde såvel skriftligt, grafisk, digitalt og mundtligt
 • Skal kunne analysere egen læringsproces
 • Skal kunne analysere projektarbejdets metoder, organisering og processer
 • Skal kunne udføre en grundlæggende problemanalyse, en problemformulering, en kravspecifikation og en bearbejdning af en foreslået løsning
 • Skal kunne udføre grundlæggende computerbaseret modellering (CAD) af maskintekniske eller mekaniske elementer
 • Skal kunne redegøre for centrale lovmæssige krav til sammensatte maskinsystemer
 • Skal kunne redegøre for grundlæggende mekaniske og maskintekniske modeller, metoder samt beregninger

Kompetencer

 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal kunne indgå i et team, samarbejde og håndtere konflikter og sikre motivationen i projektarbejdet
 • Skal kunne planlægge og reflektere over egne erfaringer med projektarbejdet og problembearbejdningen under anvendelse af relevante analysemetoder og digitale værktøjer
 • Skal kunne anvende notation og terminologi indenfor fagområdet

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning evt. suppleret med forelæsninger fysisk eller med e-læring, workshops, præsentationsseminarer, konsulentmøder omkring PBL- indhold, laboratorieforsøg m.m. Projektet kan være disciplinorienteret, tværfagligt eller en del af et multidisciplinært projekt afhængigt af projektvalg.

Projektarbejdet er opdelt i to perioder: P0 til problemformulering og P1 til problemløsning. P0-perioden varer 4-6 uger. Arbejdet i P0 inkluderer en problemanalyse og en problemformulering for emnet, som skal behandles i P1-delen af projektet. Dette skal beskrives i et P0-dokument, som også indeholder en procesanalyse for P0-perioden. P0-dokumentet præsenteres på et statusseminar, hvor projektgruppens dokumenter (rapport og procesanalyse) diskuteres.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrundlæggende produktudvikling og maskinteknik
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidler
Med visse hjælpemidler:
For more information about permitted aids, please visit the course description in Moodle.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelFundamentals of Product Development and Machine Design
ModulkodeE-MT-D1-1
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i maskinteknik; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet