Last og sikkerhed

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet bygger på viden opnået i modulerne: Grundlæggende konstruktionsmetodik, Grundlæggende statik og styrkelære, Videregående statik og styrkelære og Stålkonstruktioner.

Formålet med modulet er  at opbygge forståelse for gældende normer for last og sikkerhed samt materialenormer.

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om indplacering af byggeri i konstruktionsklasser i henhold til gældende BygningsReglement
 • Skal have viden om udarbejdelse og kontrol af statisk dokumentation i henhold til BygningsReglementet for et byggeri
 • Skal have viden om konsekvensklasser, brudgrænsetilstande og anvendelsesgrænsetilstande
 • Skal have viden om statistik og sandsynlighedsregning for opstilling af karakteristiske laster og eftervisning af sikkerhed af bygningskonstruktioner.

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne opstille relevante lastkombinationer/lasttilfælde for en given bygningskonstruktion
 • Skal kunne identificere, beregne og vurdere laster samt sikkerheder for en bygningskonstruktion i henhold til Eurocodes
 • Skal kunne opstille dimensionsgivende lasttilfælde i overensstemmelse med kravene i Eurocode
 • Skal kunne eftervise tilstrækkelig sikkerhed ved partialkoefficientmetoden
 • Skal kunne bestemme laster fra permanent last, nyttelast, vindlast, snelast og seismisk last
 • Skal kunne opstille relevante svigtformer for eftervisning af robusthed i en bygningskonstruktion
 • Skal kunne bestemme brandbelastninger samt eftervise tilstrækkelig bæreevne af brandbelastede konstruktioner

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne opstille projekteringsgrundlag for bygningskonstruktioner efter gældende normer
 • Skal kunne formidle et projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner til andre, herunder kollegaer, tredjeparter, offentlige myndigheder m. fl.

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer og E-læring

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnLast og sikkerhed
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLoads and Safety
ModulkodeE-BA-D6-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet