Projektering af betonkonstruktioner

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået på 1. – 4. semester.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

At gøre den studerende i stand til at projektere slapt armerede betonkonstruktioner og betonelementkonstruktioner, herunder at kunne anvende grundlæggende teorier suppleret med selvstændige antagelser samt litteraturstudium til fastlæggelse af beregningsmodeller.

Læringsmål

Viden

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal have viden om stabilitet og robusthed
 • Skal have viden om anvendelsesgrænsetilstanden (Serviceability limit state - SLS) og brudgrænsetilstanden (Ultimate limit state - ULS) for betonelementkonstruktioner
 • Skal have viden om den konstruktive udformning af en betonelementbygning
 • Skal have viden om dimensionering af armering for en plan spændingstilstand
 • Skal have viden om stringermetoden
 • Skal have viden om dimensionering af betonplader efter strimmelmetoden og/eller brudlinjeteorien
 • Skal have viden om karakteristiske usikkerheder, svigtformer og forudsætninger ved dimensionering af betonelementkonstruktioner
 • Skal have viden om ren bøjning, bøjning med normalkraft, tværbelastning og excentrisk belastning af betonkonstruktioner og -søjler i henhold til en brudgrænsetilstand
 • Skal have viden om vurdering og bestemmelse af laster samt lastkombinationer i en betonelementbygning i en udvalgt konsekvensklasse
 • Skal kunne dimensionere udvalgte kompositkonstruktioner og konstruktionssamlinger herunder stabiliserende kompositkonstruktioner i henhold til udvalgte normer

Færdigheder

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne redegøre for den videnskabelige metode og tilgang anvendt i projektarbejdet samt dens fordele og ulemper – også set i forhold til alternative metoder/tilgange
 • Skal kunne redegøre for de konstruktive og materialemæssige valg samt bygningens robusthed
 • Skal kunne foretage beregningsmæssig eftervisning af udvalgte bærende strukturer og konstruktionssamlinger ud fra gældende normsæt
 • Skal kunne redegøre for centrale laster, svigtformer og dimensioneringskrav til kritiske konstruktionselementer
 • Skal kunne udføre statisk dokumentation og konstruktionstegninger for bygningskonstruktioner og udvalgte samlingsdetaljer

Kompetencer

Studerende, der har gennemført modulet:

 • Skal kunne formidle de opnåede resultater fra projektarbejdet i en projektrapport
 • Skal kunne samarbejde omkring problemfeltets projektarbejde og foretage en fælles fremlæggelse af projektarbejdets resultater
 • Skal have opnået forståelse for den metodemæssige og videnskabsmæssige tilgang til håndtering af projektets problemstilling samt dens fordele og ulemper

LÆRINGSMÅL FOR PROBLEMBASERET LÆRING

 • Skal kunne anvende problemløsning
 • Skal kunne analysere gruppesamarbejde/sammensætning
 • Skal kunne forstå og forklare hvad procesanalyse er
 • Skal have viden om personlige kompetencer og ønsker
 • Skal kunne anvende projektledelse
 • Skal kunne forstå og forklare hvad konsekvensvurdering er

Undervisningsform

Projektarbejde med vejledning, evt. suppleret med forelæsninger, workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Projektmodulets omfang er 15 ECTS svarende til 450 timers studieindsats.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnProjektering af betonkonstruktioner
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerFor yderligere oplysninger om hjælpemidler henvises til kursusbeskrivelsen i Moodle.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign of Concrete Constructions
ModulkodeE-BA-D5-1A
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet