Bygningsmaterialer, betonteknologi og -konstruktion

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Modulet bygger på viden opnået i modulerne Grundlæggende konstruktionsmetodik, Grundlæggende statik og styrkelære, Videregående statik og styrkelære, Stålkonstruktioner

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Skal have viden om projektering af traditionelle slapt armerede betonkonstruktionselementer som bjælker, søjler og plader
 • Skal have viden om konstruktionsmaterialers levetid, volumenstabilitet og langtidsegenskaber af materialer, eksempelvis svind, krybning og afspænding
 • Skal have viden om konstruktionsmaterialers nedbrydningsmekanismer ved eksponering af miljøpåvirkninger og korrosion
 • Skal have grundlæggende viden om spændarmeret betonkonstruktioner som dæk og bjælker
 • Skal have grundlæggende viden om gitteranalogi i forbindelse med design af eksempelvis konsoller
 • Skal have grundlæggende viden om modellering og eftervisning af beton i finite element

Færdigheder

 • Skal kunne redegøre for virkemåden af en armeret betonbjælke
 • Skal kunne dimensionere en betonbjælke i den regningsmæssige brudtilstand
 • Skal kunne bestemme spændinger, nedbøjninger og revnevidder i en armeret betonbjælke
 • Skal kunne dimensionere centralt og excentrisk belastede jernbetonsøjler
 • Skal kunne dimensionere jernbetonplader efter de klassiske metoder.
 • Skal kunne vurdere betonkonstruktioners tilstand og levetid

Kompetencer

 • Skal kunne gennemføre en korrekt dimensionering af en traditionel insitu støbt jernbetonkonstruktion bestående af bjælker, plader og søjler
 • Skal kunne tilegne sig ny viden og færdigheder inden for bygningsmaterialeteknologi og kritisk vurdere nye udviklinger på området

Undervisningsform

Forelæsninger evt. suppleret med workshops, præsentationsseminarer, laboratorieforsøg m.m.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Kursusmodulets omfang er 5 ECTS svarende til 150 timers studieindsats. 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBygningsmaterialer, betonteknologi og -konstruktion
Prøveform
Skriftlig eller mundtlig
Individuel prøve. Prøveformen fastsættes ved semesterstart.
ECTS5
Tilladte hjælpemidlerFor yderligere oplysninger om hjælpemidler henvises til kursusbeskrivelsen i Moodle.
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBuilding materials, concrete technology and construction
ModulkodeE-B-D4-2
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Esbjerg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerDiplomingeniør i byggeri og anlæg; Professionsbachelor i ingeniørvirksomhed
StudienævnStudienævn for Byggeri, Energi, Elektronik og Maskin i Esbjerg
InstitutInstitut for Energi
FakultetDet Ingeniør- og Naturvidenskabelige Fakultet