Evaluering af usability og user experience

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

Indhold

Faget har til mål at give deltagerne:

 • indgående og operationel viden omkring usability engineering, herunder usability-evaluering, brugerinddragelse og ekspertevalueringer
 • teoretisk funderet forståelse for nødvendigheden af, mulighederne for og rækkevidden af usability engineering og evaluering,
 • kvalifikationer i forhold til at designe og tilrettelægge evaluering af usability,
 • forståelse for udfordringer ved usability-evaluering i praksis og moderne metoder til håndtering af disse udfordringer.
 • indsigt i user experience begrebet og overblik over metoder til evaluering af user experience
 • erfaringer med og færdigheder i konkret usability-evaluerings- og interaktionsdesignarbejde

Udbytte

Efter gennemførelse af faget kan deltagerne:

 • anvende og reflektere over brugercentrerede metoder til usability og user experience evaluering på et velfunderet teoretisk og metodisk grundlag,
 • planlægge evaluering af usability baseret på brugere og udføre en sådan evaluering i en konkret virksomhed inden for software-udvikling,
 • kritisk diskutere styrker og svagheder ved forskellige metoder til usability og user experience evalueringer,
 • kommunikere med både specialister og almenkyndige om faglige, metodiske og praktiske problemstillinger i relation til anvendelse og udførelse af usability-evalueringer,
 • behandle problemstillinger og implikationer i forhold til anvendelse af usability-evaluering på en selvstændig, systematisk og kritisk måde gennem anvendelse af videnskabelig metode.

Færdigheder

Se viden

Kompetencer

Se viden

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres i en kombination af heldags-seminarer og netbaseret undervisning. En del af undervisningen vil foregå i usabilitylaboratoriet på Institut for Datalogi, der er indrettet til at understøtte evaluering med brugere, og iterativt interaktionsdesign.

En del af undervisningsmaterialet vil være engelsksproget.

.
 

Eksamen

Prøver

Prøvens navnEvaluering af usability og user experience
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Mundtlig individuel eksamen med udgangspunkt i en skriftlig gruppeopgave (max. 3 personer). Ekstern prøve. Karakter efter 7-trins-skalaen.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Faglig vejledning:
Lektor Mikael B. Skov, e-mail: dubois(at)cs.aau.dk, tlf.: 9940 8922
 

Praktisk vejledning:
Kontorfuldmægtig Lene Even
E-mail: even(at)cs.aau.dk
Tlf: 9940 8853

Fakta om modulet

Engelsk titelEvaluating Usability and User Experience
ModulkodeDSNITEV27
ModultypeKursus
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i informationsteknologi, softwarekonstruktion
StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design