Design og implementering af databaser til undervisning

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Adgangskrav:

Optagelse på dette enkeltfag forudsætter at man har deltaget i og bestået enkeltfaget ”Databaser for undervisere: SQL i praksis og teori.

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold:

Faget er et forløb der understøtter udarbejdelsen af en større praksisorienteret opgave inden for undervisning. Den studerende skal anvende de modeller, teknikker og teknologier, der er gennemgået i fagpakkens første enkeltfag til at behandle en eller flere konkret undervisningsproblemstillinger. Opgaven indeholder typisk, at der opbygges et eller flere datasæt, som danner grundlaget for undervisningen. Baseret på disse datasæt udarbejdes relevant øvelser, der retter sig mod deltagerens hverdag. Der lægges vægt på at kunne differentiere undervisningen. Opgaven beskrives i en skriftlig rapport i form at et miniprojekt. Den afsluttende eksamen er baseret på og tager udgangspunkt i det afleverede miniprojekt.

Undervisningsform

Faget indledes med et seminar, som introducerer indhold og målene med praksisopgaven samt vejledning i at finde, rense og udbygge relevant datasæt. Deltagerne får tilknyttet en vejleder som løbende giver faglig sparring. Deltagerne samles igen til et midtvejs-seminar med præsentation af projektarbejdet.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDatabaser for undervisere: SQL i praksis og teori
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Individuel, ekstern prøve med udgangspunkt i projektrapporten for miniprojektet. Bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Prøven varer normalt en halv time.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Tjek detaljer på IT-vests hjemmeside for modulet her

Fakta om modulet

Engelsk titelDesign and implementation of databases for teaching
ModulkodeDSNITEV24
ModultypeKursus
Semester https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/softwarekonstruktion/detaljer/fagpakke/databaser-for-undervisere/1.html
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design