Databaser for undervisere: SQL i praksis og teori

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Adgangskrav:

Fagpakken henvender sig primært til undervisere i gymnasieskolerne, der skal undervise i informatik. Adgangskravene til fagpakken er en videregående uddannelse på minimum bachelorniveau samt to års relevant erhvervserfaring.

Forberedelse inden fagpakken går i gang
Følgende gratis kurser via edX kan man med fordel tage inden denne fagpakke, hvis man ikke i forvejen kender til følgende emner:

Introduction to Python: Fundamentals (basalt om programmering).
Scratch: Programmering for Teachers (Scratch programmering)
Computing in Python III: Data Structures (Python med fokus på datastrukturer)

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Indhold:

Enkeltfaget er et praktisk-teoretisk modul, der har følgende indhold: 

 • Den relationelle og SQLs datamodel. 
 • Databasedesign, herunder Entitets-Relations modellering (ER modellering). 
 • Spørgesprog med et udgangspunkt i SQL. 
 • Integritet, herunder begrebet nøgler og deres realisering i SQL.
 • Dataorganisering og indicering, herunder træ og hash datastrukturer og deres realisering i SQL.
 • Udførelse af forespørgsler, herunder optimering/tuning.
 • Transaktionshåndtering i SQL
 • Integration af SQL data med anden ekstern data f.eks. regneark, JSON dokumenter eller XML.

Læringsmål

Viden

Udbytte:

Efter gennemførelse af enkeltfaget vil deltagerne kunne

 • Analysere, anvende og forespørge på et eksisterende komplekst databaseskema.
 • Analysere, konstruere og vurdere et eksisterende databasedesign via brug af relevante diagrammeringsteknikker
 • Konstruere, dokumentere og vurdere et nyt databaseskema, der overholder relevante designkriterier fra forretningsområdet.
 • Konstruere, optimere og vurdere komplekse forespørgsler i SQL på både eksisterende og nye databaseskemaer.
 • Konstruere transaktioner i SQL, der overholder relevante tekniske og forretningsmæssige kriterier på både eksisterende og nye databaseskemaer.
 • Analysere nye datakilder og lave udvidelser til et eksisterende databaseskema, der integrerer de nye datakilder iht. relevant designkriterier.
 • Forstå og vurdere fordele og ulemper ved den relationelle datamodel.
 • Forstå den interne opbygning af et relationelt databasemanagementsystem (DBMS).
 • Forstå og anvende basal forespørgselsoptimering (tuning). Herunder forstå et forespørgselsplan fra et relationelt DBMS.
 • Forstå og anvende forskellige fysiske data repræsenteres i et relationelt DBMS vha. SQL.
 • Forstå og vurdere de teorier, der vedrører korrekt transaktionsudførelse, herunder samtidighedskontrol og fejlhåndtering.

Færdigheder

Se under "Viden"

Kompetencer

Se under "Viden"

Undervisningsform

Undervisningen gennemføres i en kombination af heldags-seminarer  og netbaseret undervisning.

De studerende skal i løbet af kurset udarbejde et miniprojekt i grupper. Dette projekt skal omhandle de centrale emner, der dækkes i kurset. Miniprojektet skal være kraftigt anvendelsesorienteret dvs. bruge de teknologier og teorier, der gennemgås i kurset. Miniprojektet skal dække anvendelse af eksisterende databaseskemaer samt udvikling af nye databaseskemaer. Det er ideelt hvis miniprojektet er relateret til og relevant for de studerendes jobs.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnDatabaser for undervisere: SQL i praksis og teori
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Individuel, ekstern evaluering med udgangspunkt i projektrapporten for miniprojektet. Bedømmelse efter 7-trins-skalaen. Prøven varer normalt en halv time
ECTS10
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

På denne fagpakke skal du regne med, at undervisningen består af 50% praksis og 50% teori, dvs. at du udover teorier også skal kode på dette fag. 

 

Tjek detaljer på IT-vests hjemmeside for modulet her

Fakta om modulet

Engelsk titelDatabases for teachers: SQL in Practise and Theory
ModulkodeDSNITEV23
ModultypeKursus
Semester https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/softwarekonstruktion/detaljer/fagpakke/databaser-for-undervisere/1.html#single_123
ECTS10
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design