Sikker softwareudvikling i praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Den studerende sættes i stand til, i samarbejde med andre, at vurdere, planlægge og gennemføre nødvendig sikkerhedsmæssig kontrol og styring af udvikling og implementation af et mindre softwareprojekt. Herunder bl.a. udvikling af relevante sikkerhedsmål, vurdering af trusselsbilledet, projektstyring med fokus på sikkerhed, løbende kontrol og evaluering af anvendte processer, værktøjer og metoder.

For at udvikle software af passende sikkerhedsmæssig standard, er det nødvendigt at indarbejde sikkerhed i hele udviklingsprocessen fra starten, samt løbende at vurdere og evaluere de sikkerhedsmæssige aspekter. Kurset ”Sikker softwareudvikling” giver de studerende mulighed for at prøve dette i praksis, på et mindre softwareprojekt.

Læringsmål

Viden

Den studerende skal efter gennemført kursusmodul kunne:

  • Redegøre for de mest almindelige modeller og processer til udvikling af sikker software.
  • Redegøre for værktøjer og værktøjstyper til anvendelse i udvikling af sikker software, herunder værktøjer til kode-analyse og -verifikation, samt hvordan og hvornår de bør anvendes.

Færdigheder

Den studerende skal efter gennemført projektmodul kunne:

  • Planlægge og evaluere sikkerhedsaspekter ved et softwareprojekt.
  • Planlægge og gennemføre et kode-review.

Kompetencer

Den studerende skal efter gennemført projektmodul kunne:

  • Vurdere og vælge relevante udviklings-modeller, -værktøjer og -processer for udvikling af sikker software.
  • Planlægge og gennemføre løbende evaluering og kontrol af sikkerhedsmæssige aspekter for et software udviklingsprojekt.

Undervisningsform

Forelæsninger/klasseundervisning med øvelser, gruppearbejde og projektarbejde. Imellem de enkelte kursusgange arbejdes der med et selvvalgt projekt samt selvstudie.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSikker softwareudvikling i praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Projekteksamen med mundtlig præsentation/forsvar.
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Tjek detaljer på https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/softwarekonstruktion.html

Fakta om modulet

Engelsk titelSecure Software Engineering
ModulkodeDSNITEV15
ModultypeKursus
SemesterTjek detaljer på https://www.master-it-vest.dk/fagpakker/softwarekonstruktion.html
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerMaster i informationsteknologi, softwarekonstruktion
StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design