Data-intensive cyber-fysiske systemer

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL

Dette projektmodul giver den studerende erfaring med design og udvikling af en løsning til håndtering og analyse af data fra en realistisk problemstilling fra et data-intensivt cyber-fysisk system, f.eks. fra anvendelsesområderne energi eller trafik. Der arbejdes med at skabe smarte løsninger for samfundet og den enkelte.

BEGRUNDELSE

I et data-intensive cyber-fysisk system overvåges, styres og analyseres den underliggende fysiske virkelighed baseret på data fra sensorer tilknyttet systemet. Dataanalyse i data-intensive cyber-fysiske systemer omfatter både anvendelse af analyser til automatisk styring og til  interaktion med menneskelige aktører (human-in-the-loop), f.eks. præsentation for relevante interessenter. 

Det er en udfordring at indsamle, håndtere og bruge data effektivt til at styre og analysere fysiske systemer, som f.eks. kan være vindmøller eller køretøjer, der bevæger sig rundt. Der er store samfundsmæssige gevinster i at styre og analysere data- intensive cyber-fysiske systemer, både i relation til drift og planlægning.

Læringsmål

Viden

  • have viden om relevante modeller for et data-intensivt cyber-fysisk system 

  • have viden om analyse af data fra et data-intensivt cyber-fysisk system

Færdigheder

  •  kunne indsamle, modellere, håndtere og analysere data fra et data- intensivt cyber-fysisk system

Kompetencer

  • kunne redegøre for trufne valg i forbindelse med indsamling, modellering, håndtering og analyse af data samt for styrker og svagheder i de anvendte metoder 

  • kunne bruge den udarbejdede analyse til at foreslå forbedringer af det data-intensive cyber-fysiske system

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnData-intensive cyber-fysiske systemer
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelData intensive and cyber physical systems
ModulkodeDSNDVK201
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.scient. i datavidenskab og machine learning
StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design