Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet tager udgangspunkt i en konkret datakilde fra et anvendelsesområde, typisk i samarbejde med en ekstern partner. Der skal gennemføres en analyse af relevante problemstillinger og analysemetoder, hvorefter en egentlig dataanalyse udføres. Etik, lovgivning og sikkerhedsaspekter skal inddrages. 

Læringsmål

Viden

  • Dokumentere kendskab til og overblik over de berørte teknikker og begreber inden for et datavidenskabeligt forskningsområde
  • Benytte korrekt fagterminologi

Færdigheder

  • Ræsonnere om og med de berørte begreber og teknikker
  • Begrunde og vælge relevante løsningsmodeller ud fra kendskab til de muligheder og begrænsninger, som er givet af fagområdets teorier og metoder
  • Formidle en datavidenskabelig problemstilling og det tilhørende begrebsapparat

Kompetencer

  • Anvende begreberne og ræsonnementerne inden for fagområdet til at analysere og løse et udvalgt problem inden for det valgte datavidenskabelige fagområde
  • Anvende projektstyringsteknikker og -metoder til at dokumentere og styre komplekse samarbejder
  • Kunne reflektere over egen praksis i litteratursøgning, citering og kildekritik

Undervisningsform

Ud over projektarbejde vil der inden for domænet være forelæsninger, studiekreds og/eller selvstudium af projektrelevante emner evt. suppleret med miniprojekter.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 600 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Projektrapport, der skal omfatte:
• En analyse af en datavidenskabelig problemstilling og en formulering af et problem inden for denne
• Løsning på og perspektivering af dette problem
Projektrapporten kan udformes som en videnskabelig artikel af form og længde som en artikel ved en videnskabelig konference
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor's Project
ModulkodeDSNDVB611
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS20
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i datavidenskab og machine learning
StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design