Analyse af graf-relaterede data

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
Graf-relaterede data forekommer i mange sammenhænge, f.eks. web, sociale netværk,  kommunikation, transport og digital energi. Formålet med projektmodulet er, at den studerende opnår indsigt i, hvordan metoder og teknologier til analyse af graf-relaterede data kan anvendes i relevante praktiske applikationer

BEGRUNDELSE
Grafer tillader modellering af en bred vifte af sammenhænge, og graf-relaterede data forekommer i mange vigtige anvendelser af it, f.eks. web, sociale netværk, kommunikation og transport. Graf-relaterede data kan inkludere f.eks. spatiale og temporale referencer og kan omfatte tekstdata. Det er ofte vigtigt at kunne analysere graf-strukturerede data.

Læringsmål

Viden

 • demonstrere viden om metoder og teknologier til analyse af graf-strukturerede data

 • demonstrere indsigt i vigtige egenskaber ved metoder og teknologier til analyse af graf-strukturerede data

 • demonstrere indsigt i anvendeligheden af metoder og teknologier til analyse af forskellige typer af graf-strukturerede data

Færdigheder

 • identificere og repræsentere graf-relaterede data med henblik på efterfølgende analyse, herunder f.eks. data fusion og integration

 • anvende relevante metoder og teknologier til analyse af graf-relaterede data med henblik på at løse specifikke problemer

 • integrere analyse-løsninger i en applikation, der løser et konkret problem

 • argumentere for og reflektere over trufne valg af metoder og teknologier i en applikation

Kompetencer

 • reflektere over anvendeligheden af en læsning, der involverer analyse af graf-relaterede data

 • reflektere over muligheder og begrænsninger ved forskellige metoder og teknologier til analyse af graf-relaterede data

Undervisningsform

Projektarbejder, projektet skal omfatte: 

 • analyse af en problemstilling 

 • design, realisering og evaluering af en applikation, der anvender analyse af graf-relaterede data til at løse en problemstilling

 • defleksion over den udviklede løsning

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnAnalyse af graf-relaterede data
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelGraph Related Data Analytics
ModulkodeDSNDVB5111
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i datavidenskab og machine learning
StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design