Statistisk dataanalyse

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL
De studerende skal lære, hvordan man anvender moderne dataanalyseteknikker vha. statistiske metoder

BEGRUNDELSE   
Statistiske metoder giver kraftfulde værktøjer til at konstruere abstrakte matematiske modeller og til at bruge disse modeller til at lave forudsigelser om endnu uset data. Evnen til at gøre kompetent brug af disse værktøjer er en central færdighed i datavidenskab. I dette projektmodul fokuserer de studerende på anvendelse af statistiske metoder og deres matematiske grundlag. Projektet vil bl.a. omhandle hvordan statistisk inferens kan bruges til at udtale sig om en hel population ud fra en stikprøve herfra samt hvordan modellerne kan fortolkes til at opnå viden om den datagenererende process.

Læringsmål

Viden

  • have viden om, hvordan man opstiller en statistisk model med udgangspunkt i en konkret problemstilling fra et fagområde, der kan ligge uden for det matematiske

  • have viden om, hvordan man udfører statistisk inferens

  • have viden om, hvordan man udfører modelkontrol og -sammenligning

Færdigheder

  • kunne med udgangspunkt i en konkret problemstilling opstille en relevant statistisk model under hensyntagen til de tilgængelige data

  • kunne anvende statistisk software til at specificere og analysere en konkret statistisk model

  • kunne vurdere gyldigheden af opnåede resultater

Kompetencer

  • kunne kommunikere resultatet af en statistisk analyse til ikke-eksperter, der har en interesse i den behandlede problemstilling

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnStatistisk dataanalyse
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelStatistical Data Analysis
ModulkodeDSNDVB422
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i datavidenskab og machine learning
StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design