Basal dataanalyse med regneark

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL:         
At den studerende opnår viden om problemorienteret projektarbejde og specifikt kan analysere og definere et problem inden for dataanalyse samt beskrive problemstillingen i en anvendelsessammenhæng med vægt på enten en teknisk eller social sammenhæng.

BEGRUNDELSE:
Mange virksomheder har i dag data gemt i regneark. Regneark har i et vist omfang funktionalitet til analyse af data. Dette projekt skal afprøve muligheder og begrænsninger. Projektet skal give indsigt i dataanalyse på et realistisk datasæt. Som alle projekter på denne uddannelse arbejdes der med problembaseret læring i grupper.

Projektarbejdet fokuserer desuden på at opnå tidlig erfaring med problemorienteret projektarbejde i grupper for at opbygge kompetence til P1-projektet

INDHOLD:
Som dokumentation for projektarbejdet skal projektgruppen:

  • udarbejde en rapport, og
  • udarbejde en procesanalyse.

Efter aflevering af projektrapporten afholdes en erfaringsopsamling, hvor et antal P0- projektgrupper fremlægger deres erfaringer med projektgruppens arbejdsproces.

Erfaringsopsamlingen danner grundlag for den enkelte gruppes procesanalyse.

Læringsmål

Viden

  • Den studerende skal kunne forstå og gøre rede for de i projektet anvendte teorier og metoder.

Færdigheder

  • formidle analyse og afgrænsning af en problemstilling inden for dataanalyse med regneark
  • formidle projektets overvejelser, arbejdsresultater og arbejdsprocesser skriftligt, grafisk og mundtligt
  • beskrive opnåede erfaringer med gruppens projektarbejde

Kompetencer

  • afgrænse en problemstilling inden for dataanalyse
  • beskrive og analysere en problemstilling samt vælge og forsvare en problemformulering
  • foreslå og argumentere for mulige løsninger af et formuleret problem.

Undervisningsform

Projektarbejde

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 150 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBasal dataanalyse med regneark
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelBasic Data Analysis with Spreadsheets
ModulkodeDSNDVB101
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i datavidenskab og machine learning
StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design