Bachelorprojekt: Udvikling af et IoT Solution

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Projekt- og kursusmodulerne på 1.-5. semester

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL          
At den studerende får indsigt i udvikling af et kompleks, sammensat IT-system, og bliver istand til at formidle udviklingen at dette

BEGRUNDELSE    
Sammenkoblingen af den fysiske verden med IT vha. Internet teknologier (IoT) forventes bidrage til løsning af væsentlige fremtidige samfunds- og industrielle problemstillinger. I IoT indgår, som ved konstruktion af andre større moderne IT systemer, integration med flere del-systemer

Læringsmål

Viden

Den studerende skal efter gennemført projektmodul dokumentere viden om :

 • teori, begreber, teknologi, og metoder til programmering af IoT baserede systemer

 • kendskab til og overblik over de berørte teknikker og begreber inden for et relevant datalogisk forskningsområde

Færdigheder

 • programmere udvalgte komponenter til et IoT system, og integrere disse til en kørende, demonstrérbar løsning.  

 • ræsonnere om og med de berørte begreber og teknikker

 • begrunde og vælge relevante løsningsmodeller ud fra kendskab til de tekniske og metodiske muligheder og begrænsninger

 • formidle en datalogisk problemstilling og det tilhørende begrebsapparat, herunder benytte korrekt fagterminologi

Kompetencer

 • konstruere og vurdere et IoT baseret system

 • integrere del-systemer

 • anvende begreberne og ræsonnementerne inden for fagområdet til at analysere og løse et udvalgt problem inden for det valgte datalogiske fagområde

 • omsætte og anvende tidligere indlæring til på en ny problemstilling

 • at identificere egne læringsbehov og strukturere egen læring

Undervisningsform

Projektarbejde, der skal omfatte:

 • en analyse af en konkret problemstilling der kan løses vha. et IoT system og formulering af et problem inden for dennel

 • løsning på og perspektivering af dette problem

 • i projektet bør indgå de væsentlige dele/lag af et IoT system. Projektet kan fokusere en en datalogisk faglighed, eller blande flere relevante. Ligeledes kan  projektet vælge at fokusere på aspekter som data-opsamling og behandling i et distribueret indlejret system; lagring, data-behandling, og analyse (i en sky); eller præsentation, visualisering og bruger interaktion

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 450 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt: Udvikling af et IoT Solution
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
ECTS15
Tilladte hjælpemidlerKan findes på kursussiden i Moodle
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor's Project: Development of an IoT Solution
ModulkodeDSNBAITB610
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk og engelsk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i informationsteknologi
StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design