Video som metode til design

2024/2025

Anbefalede faglige forudsætninger for at deltage i modulet

Projektmodulet bygger videre på viden opnået gennem kurset i IT-systemer: Kommunikation og brugbarhed samt projektmodulet Konstruktion af IT-system

Modulets indhold, forløb og pædagogik

FORMÅL
At skærpe den metodologiske bevidsthed og refleksion omkring betydningen af valg af metode i designprocesser. Formålet er at gøre den studerende i stand til i en tværvidenskabelig og tværfaglig praktisk kontekst at kunne opstille klare argumenter for valg af metode baseret på vurdering af fravalg.

Modulets fokus på metodologi er integreret horisontalt på semestret, så det understøtter de praktiske teknologiske og forretningsmæssige designprocesser i de øvrige moduler.

Modulet er organiseret med seminarer og workshops, hvor den studerendes faglige portefølje er en forudsætning for deltagelse.

I forbindelse med modulet vil følgende metodologiske temaer blive behandlet:

 • video som data
 • videoobservation
 • rollers betydning for observation med video
 • fiksering af roller i sociale og videnskabelige kontekster
 • flow og ritual i mellemmenneskelig interaktion
 • video som redskab til sketching og animation
 • 360 graders 3D VR
 • videooptagelse med drone

Læringsmål

Viden

 • video som metode til studie af interaktions- og designprocesser

 • særlige forhold om video som medie til studie af interaktions- og designprocesser

 • betydningen af brug af video i studiet af interaktions- og designprocesser.

 • state of the art video redskaber til studie af interaktions- og designprocesser

Færdigheder

 • planlægge og gennemføre sessioner med brug af video til dokumentation og facilitering.

 • anvende state of the art video redskaber til dokumentation og facilitering af designprocesser.

 • inddrage deltagere i designprocesser med brug af video

Kompetencer

 • inddrage video som metode til dokumentation, facilitering og evaluering af designprocesser.

 • kritisk og konstruktivt at kunne vurdere betydningen af video som metode til dokumentation og design

Undervisningsform

Modulet er organiseret med seminarer og workshops.

Omfang og forventet arbejdsindsats

Det forventes at den studerende bruger 30 timer per ECTS, hvilket for denne aktivitet betyder 300 timer.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnVideo som metode til design
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS10
Tilladte hjælpemidlerKan findes på kursussiden i Moodle
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

Kontakt: Studienævn for datalogi via cs-sn@cs.aau.dk eller 9940 8854

 

Fakta om modulet

Engelsk titelVideo as Method for Design
ModulkodeDSNBAITB411
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS10
UndervisningssprogDansk og engelsk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerBachelor (BSc) i informationsteknologi
StudienævnStudienævn for Datalogi
InstitutInstitut for Datalogi
FakultetDet Teknisk Fakultet for IT og Design