Grammatik og sprogbeskrivelse III

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

  • udvalgte områder af den tyske grammatik og sikker beherskelse af begrebsapparat og metode til beskrivelse af grammatiske strukturer.

Færdigheder

  • at analysere tyske tekster med henblik på en beskrivelse af de heri forekommende grammatiske fænomener og disses funktion ved hjælp af sprogvidenskabelige analysemetoder
  • at formidle viden om grammatiske fænomener og strukturer i en adækvat videnskabelig form.

Kompetencer

  • på videnskabeligt niveau at reflektere over og tilrettelægge eget arbejde med analyse af grammatiske fænomener og strukturer.

Undervisningsform

Se § 17 i studieordningen.

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGrammatik og sprogbeskrivelse III
Prøveform
Mundtlig
Den studerende skal redegøre for et større grammatisk emne samt karakterisere grammatiske problemstillinger på grundlag af en forelagt ulæst tysk tekst.

Der må ikke anvendes hjælpemidler.
ECTS5
Tilladte hjælpemidler
Uden hjælpemidler
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGrammar III
ModulkodeBATYSK2013
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerCand.mag. i tysk og (tilvalg)
StudienævnStudienævn for Dansk, Engelsk, Kulturforståelse og Anvendt Filosofi
InstitutInstitut for Kultur og Læring
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet