Socialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på socialrådgiverens samarbejde i praksis med andre professioner indenfor og på tværs af sektorer med henblik på en helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Der lægges vægt på muligheder og barrierer for planlægning og implementering af samarbejde i forskellige organisatoriske sammenhænge.

Læringsmål

Viden

 • Aktuelle udfordringer og forandringer i professioner og professionsidentiteter
 • Den retlige regulering af samarbejdet mellem professioner og sektorer
 • Socialrådgiverens opgaver, roller og funktioner og samspillet med andre professioner i tværprofessionelle og –sektorielle sammenhænge
 • Projektorganiserede indsatser

Færdigheder

 • Arbejde helhedsorienteret med sociale problemer
 • Planlægge og koordinere sociale indsatser
 • Mødeledelse
 • Tværprofessionel kommunikation og borgerinddragelse

Kompetencer

 • Koordinere og lede indsatser på tværs af professioner og sektorer i forskellige organisatoriske sammenhænge
 • Samordning af mål og prioritering af indsatser på det sociale og beskæftigelsesmæssige område
 • Reflektere over rammer, muligheder og barrierer i det tværprofessionelle samarbejde

Undervisningsform

Modulet er placeret på 4. eller 5. semester, hvor de studerende på forskellig vis arbejder med afsæt i problembaseret læring og derved opnår problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og metakognitive kompetencer i relation til professionsudøvelsen.

På modulet opnår de studerende viden om og selvstændige evner til at kunne arbejde problemorienteret med komplekse autentiske problemstillinger i henhold til modulets indhold og læringsmål. Pædagogisk er der fokus på at de studerende kan indgå selvstændigt og bevidst reflekteret i samarbejde med andre professioner herunder, at de studerende opnår færdigheder og kompetencer til at indgå i og reflektere kritisk over rammer, muligheder og barrierer for tværprofessionelle samarbejder. De studerende arbejder med en problembaseret opgaver i grupper, således at de opnår færdigheder og kompetencer knyttet til projektorganisering, koordinering og ledelse af indsatser i henhold til det helhedsorienterede sociale arbejde med sociale problemer. Der lægges vægt på både mundtlige og skriftlige kompetencer i relation til professionsudøvelsen herunder i relation til mødeledelse og planlægning.

På modulet anvender de studerende deres generelle akademiske digitale bruger-, skaber- og refleksive kompetencer til at udvikle viden, færdigheder og kompetencer inden for tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde. De studerende anvender selvstændigt AAUs digitale teknologier samt andre digitale platforme i forbindelse med undervisning, vejledning og i det problembaserede arbejde i studie- og projektgrupper med fokus på kommunikation, samarbejde, vidensøgning og -produktion. De studerende introduceres til, hvordan digitale teknologier til kommunikation, samarbejde, vidensøgning og -produktion bruges i relation til tværprofessionelt og tværsektorielt samarbejde, så de opnår begyndende indsigt i professionsspecifikke digitale kompetencer. De studerende opnår begyndende kritisk refleksive kompetencer i forhold til digitalisering i det tværprofessionelle og tværprofessionelle sociale arbejde.

Modulet bygger ovenpå 1.-3. semester men er kendetegnet ved, at de studerende nu udvikler selvstændige kompetencer til at arbejde problemorienteret med professionsudøvelse i det tværprofessionelle samarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS (heraf er 10,5 ECTS tilrettelagt med tværprofessionelt indhold).

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejde i tværprofessionel og tværsektoriel sammenhæng
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work in Interprofessional and Intersectoral Partnerships
ModulkodeBASRG202308
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Modulet kan læses på 4. og/eller 5. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet