Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis; Sociale problemer og socialt arbejdes praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Semestret har fokus på socialrådgivning i en samfundsmæssig og historisk sammenhæng, samt sociale problemer på individ-, gruppe – og samfundsniveau. Modulet har endvidere fokus på socialt arbejdes praksis, herunder socialrådgiverens roller og metodeanvendelse. Der introduceres til teorier om sociale problemer og deres årsager samt til juridisk metode og grundlæggende retlige principper i udøvelsen af socialt arbejde. Der lægges vægt på velfærdsstatens politiske, økonomiske og juridiske rammesætning og dens betydning for professionens videns- og praksisgrundlag. Socialrådgiverprofessionens udvikling ses i et nationalt og internationalt perspektiv.

Læringsmål

Viden

Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis

 • Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik
 • Paradigmer, teorier og metoder i socialt arbejde
 • Teoretisk og empirisk viden om velfærdsstatens udvikling og opbygning
 • Socialpolitikkens udvikling i et historisk perspektiv
 • Retlig regulering og myndighedsudøvelse
 • Den professionelle samtale
 • Borgerinddragelse


Sociale problemer og socialt arbejdes praksis

 • Introduktion til socialt arbejdes vidensgrundlag og forskellige vidensformer
 • Teorier om sociale problemer og årsager på forskellige niveauer
 • Empirisk viden om aktuelle sociale problemer
 • Socialt arbejdes praksis og metoder samt socialrådgiverens roller
 • Introducerende viden om kommunikation og kontaktetablering
 • Retlige principper og begreber herunder retssikkerhed

Færdigheder

Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis

 • Beskrive og analysere sammenhæng mellem velfærdsstatslige rammer og professionens praksis
 • Beskrive og analysere menneske- og samfundssyn i socialt arbejde
 • Indsamle, udvælge og anvende relevant viden


Sociale problemer og socialt arbejdes praksis

 • Identificere og afgrænse et socialt problem
 • Beskrive og analysere sociale problemer og deres årsager
 • Opsøge og indsamle relevant viden om sociale problemer og socialt arbejdes praksis
 • Formidle sociale problemstillinger

Kompetencer

Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis

 • Reflektere over egen studiepraksis og læring
 • Indgå i gruppesamarbejde


Sociale problemer og socialt arbejdes praksis

 • Reflektere over egen studiepraksis og læring
 • Indgå i gruppesamarbejde

Undervisningsform

Undervisningsformen er en kombination af forelæsning, øvelser og selvstudie.

Omfang og forventet arbejdsindsats

30 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialrådgivning, udvikling, rammer og praksis; Sociale problemer og socialt arbejdes praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Intern prøve. Afholdes som en samlet semesterprøve.
Vedrørende prøvens grundlag, forløb, form og bedømmelse henvises til institutionens prøvebestemmelser.
ECTS30
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Yderligere informationer

 

 

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work, Development, Frameworks and Practice; Social Problems and Social Work Practice
ModulkodeBASRG202300
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS30
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet