Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier - Valgmodul A

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet skal ses i forlængelse af det obligatoriske modul af samme navn. Der er fokus på socialfaglige vurderinger og foranstaltninger for udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier. Der lægges vægt på dybere kendskab til foranstaltningerne set i sammenhæng med problemforståelse, undersøgelsesarbejdet og rammerne for indsatsen.

Læringsmål

Viden

 • Indsatser og foranstaltninger
 • Metoder på individ- og gruppeniveau i arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
 • Politiske, organisatoriske og økonomiske rammer for og styring af socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap
 • Retlig regulering af området
 • National og international forskning og udviklingsbaseret viden om udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og det sociale arbejde

Færdigheder

 • Koordinere og udføre helhedsorienteret socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier herunder reflekterer over centrale dilemmaer i socialt arbejde med målgruppen
 • Anvende erfarings-, udviklings- og forskningsbaseret viden om indsatsmuligheder for udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
 • Systematisk planlægge og gennemføre undersøgelses-, sagsbehandlings- og behandlingsforløb og i den forbindelse træffe afgørelser og udarbejde handleplaner, der overholder lovgivningens krav og tilgodeser borgerens situation.
 • Anvende relevante metoder til dokumentation og kvalitetssikring af arbejdet
 • Skriftlig/mundtlig fremstilling knyttet til professionsudøvelsen

Kompetencer

 • Foretage faglige prioriteringer i arbejdet med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier med henblik på at løse borgerens/borgernes sociale problemer og kompensere for følgerne af barnets eller den unges behov
 • Foretage faglig vurdering af konkrete foranstaltninger inden for en juridisk holdbar og en realistisk økonomisk og tidsmæssig ramme
 • Håndtere komplekse og modsætningsfyldte krav i arbejdet og reflektere over magtanvendelse og etik
 • Etablere, vedligeholde og afslutte den professionelle relation til borgeren/borgerne

Undervisningsform

Modulet er placeret på 6. semester, hvor de studerende på forskellig vis arbejder med afsæt i problembaseret læring og derved videreudvikler deres problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og metakognitive kompetencer i relation til professionsudøvelsen.

På modulet videreudvikler de studerende deres evner til at kunne arbejde problemorienteret med komplekse autentiske problemstillinger i henhold til modulets indhold og læringsmål. Pædagogisk er der fokus på, at de studerede kan samarbejde i grupper om på dybdegående vis at analysere og udføre socialt arbejde og sociale problemstillinger, således at de bliver i stand til at foretage og kritisk reflektere over faglige prioriteringer og vurderinger i komplekse arbejdssituationer og kontekster. Der lægges vægt på fordybelse og at de studerende udvikler deres kompetencer til professionsudøvelse i retningen af øget kompleksitet med afsæt i forskellige former for viden, herunder forskningsbaseret viden. Der lægges vægt på både mundtlige og skriftlige kompetencer.

På modulet anvender og udvikler de studerende deres generelle akademiske digitale bruger-, skaber- og refleksive kompetencer som et led i at udvikle deres kompetencer i relation til professionsudøvelsen. De studerende anvender selvstændigt AAUs digitale teknologier samt udforsker selvstændigt andre relevante digitale platforme i forbindelse med undervisning, vejledning og i det problembaserede arbejde i projektgrupper med fokus på kommunikation, samarbejde, vidensøgning og -produktion. De studerende opnår yderligere indsigt i, hvordan digitale teknologier til kommunikation, samarbejde, vidensøgning og -produktion bruges i relation til socialt arbejde, sociale problemer og målgrupperne udsatte børn og unge og udsatte børn og unge med handicap og deres familier, og udvikler deres professionsspecifikke digitale bruger-, skaber- og refleksive kompetencer.

Modulet bygger ovenpå 4. og 5. semester herunder praktikken og er forberedende til 7. semester.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier - Valgmodul A
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work with Vulnerable Children and Young People, as well as Children and Young People with Disabilities and their Families - Elective Module A
ModulkodeBASRG202211A
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet