Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier herunder. Der lægges vægt på sociale problemer samt forebyggende indsatser og helhedsorienteret undersøgelsesarbejde. Der inddrages metoder og redskaber knyttet hertil. Der introduceres til det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde.

 

Læringsmål

Viden

 • Teoretisk og empirisk viden om udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
 • Børn og unges udvikling
 • Betydningen af handicap i relation til børn og unges udvikling
 • Udsatte familiers levevilkår og levevilkår og belastninger for familier med børn med handicap - herunder risiko- og beskyttelsesfaktorer
 • Forskellige familieformer, netværk og dets betydning
 • Retlig regulering og centrale myndigheder på området herunder internationale konventioner
 • Metoder inden for socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
 • Inddragelse af og samtale med børn og unge

Færdigheder

 • Beskrive, analysere og vurdere udsatte børns og unges samt børn og unge med handicap og deres familiers situation i et helhedsperspektiv
 • Anvende metoder og redskaber i arbejdet
 • Anvende lovgivningen samt reflektere over myndighedsudøvelsen
 • Skriftlig/mundtlig fremstilling knyttet til professionsudøvelsen

Kompetencer

 • Identificere og beskrive et socialt problem
 • Reflektere over kommunikative og professionsetiske problemstillinger

Undervisningsform

Modulet er placeret på 3. semester, hvor de studerende på forskellig vis arbejder med afsæt i problembaseret læring og derved udvikler deres problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og metakognitive kompetencer.

På modulet udvikler de studerende deres viden om og evner til at kunne arbejde problemorienteret med autentiske problemstillinger i henhold til modulets indhold og læringsmål. Pædagogisk er der fokus på at relatere modulets indhold og læringsmål til beskrivelse, analyse og vurdering af autentiske problemer gennem brug af cases, øvelser, praksisnær undervisning m.m., hvor de studerende arbejder selvstændigt individuelt og/eller i grupper. Der lægges vægt på både mundtlige og skriftlige kompetencer i relation til professionsudøvelsen, og at de de studerende gennem problemorienteret samarbejde i grupper kan udvikle egne kompetencer i relation til udførelsen af opgaver og i anvendelsen af metoder knyttet til udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier.

På modulet opnår de studerende generelle akademiske digitale bruger-, skaber- og refleksive digitale kompetencer gennem uddannelsens aktiviteter og opgaver. De studerende lærer at bruge AAUs digitale teknologier samt andre digitale platforme i forbindelse med undervisning, vejledning og i det problembaserede arbejde i studie- og projektgrupper med fokus på kommunikation, samarbejde, vidensøgning og –produktion. De studerende introduceres også til og afprøver, hvordan digitale teknologier til kommunikation, samarbejde, vidensøgning og -produktion bruges i relation til socialt arbejde, sociale problemer og målgruppen børn og unge samt børn og unge med handicaps, så de opnår begyndende indsigt i professionsspecifikke digitale kompetencer. De studerende opnår begyndende kritisk refleksive kompetencer i forhold til digitalisering i socialt arbejde med målgruppen.

Modulet indgår i den samlede opbygning af grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden praktikken.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS (heraf er 1,5 ECTS er tilrettelagt med tværprofessionelt indhold og 5 ECTS er tilrettelagt inden for det socialfaglige arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier).

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work with Vulnerable Children and Young People, as well as Children and Young People with Disabilities and their Families
ModulkodeBASRG202205
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet