Socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på socialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap. Der er fokus på sociale problemer relateret til f.eks. psykiske lidelser, handicap, misbrug, kriminalitet, hjemløshed, prostitution. Der lægges vægt på indsatser og metoder i socialt arbejde, herunder rehabilitering og samarbejdet med sundhedssektoren.

 

Læringsmål

Viden

 • Målgruppernes levevilkår og livsbetingelser
 • Teorier, begreber og empirisk viden relateret til området
 • Retlig regulering herunder relevante konventioner og centrale myndigheder på området
 • Samarbejdsparter på området
 • Socialfaglige metoder og indsatser
 • Kontaktetablering og kommunikation med målgruppen

Færdigheder

 • Beskrive, analysere og vurdere målgruppernes sociale problemer i et helhedsperspektiv
 • Reflektere over anvendelsen af metoder og redskaber i arbejdet
 • Anvende lovgivningen i forbindelse med målgrupperne og reflektere over myndighedsudøvelse
 • Skriftlig/mundtlig kommunikation knyttet til professionsudøvelsen

Kompetencer

 • Identificere og beskrive et socialt problem
 • Reflektere over kommunikative og professionsetiske problemstillinger

Undervisningsform

Modulet er placeret på 2. semester, hvor de studerende på forskellig vis arbejder med afsæt i problembaseret læring og derved udvikler deres problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og metakognitive kompetencer.

På modulet udvikler de studerende deres viden om og evner til at kunne arbejde problemorienteret med autentiske problemstillinger i henhold til modulets indhold og læringsmål. Pædagogisk er der fokus på at relatere modulets indhold og læringsmål til beskrivelse, analyse og vurdering af autentiske problemer gennem brug af cases, øvelser, praksisnær undervisning m.m., hvor de studerende arbejder selvstændigt individuelt og/eller i grupper. Der lægges vægt på både mundtlige og skriftlige kompetencer i relation til professionsudøvelsen, og at de studerende gennem problemorienteret samarbejde i grupper kan udvikle egne kompetencer i relation til udførelsen af opgaver og i anvendelsen af metoder knyttet til udsatte voksne og voksne med handicap.

På modulet opnår de studerende generelle akademiske digitale bruger-, skaber- og refleksive digitale kompetencer gennem uddannelsens aktiviteter og opgaver. De studerende lærer at bruge AAUs digitale teknologier samt andre digitale platforme i forbindelse med undervisning, vejledning og i det problembaserede arbejde i studie- og projektgrupper med fokus på kommunikation, samarbejde, vidensøgning og –produktion. De studerende introduceres til, hvordan digitale teknologier til kommunikation, samarbejde, vidensøgning og –produktion bruges i relation til socialt arbejde, sociale problemer og målgruppen udsatte voksne og voksne med handicap, således at de opnår begyndende indsigt i professionsspecifikke digitale kompetencer. De studerende opnår begyndende kritisk refleksive kompetencer i forhold til digitalisering i socialt arbejde med målgruppen.

Modulet indgår i den samlede opbygning af grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer inden praktikken.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS (heraf er 1,5 ECTS tilrettelagt med tværprofessionelt indhold).

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejde med udsatte voksne og voksne med handicap
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work with Vulnerable Adults and Adults with Disabilities
ModulkodeBASRG202204
ModultypeKursus
Varighed1 semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet