Jura (Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis/Sociale problemer og socialt arbejdes praksis)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Semesterets forskellige forløb henviser til beskrivelser og læringsmål for modulerne i den fælles studieordning: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis/Sociale problemer og socialt arbejdes praksis.

Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis: Modulet har fokus på socialrådgivning i en samfundsmæssig og historisk sammenhæng. Der lægges vægt på velfærdsstatens politiske, økonomiske og juridiske rammesætning og dens betydning for professionens videns- og praksisgrundlag. Socialrådgiverprofessionens udvikling ses i et nationalt og internationalt perspektiv.

Sociale problemer og socialt arbejdes praksis: Modulet har fokus på sociale problemer på individ-, gruppe – og samfundsniveau. Modulet har endvidere fokus på socialt arbejdes praksis, herunder socialrådgiverens roller og metodeanvendelse. Der introduceres til teorier om sociale problemer og deres årsager samt til juridisk metode og grundlæggende retlige principper i udøvelsen af socialt arbejde.

Læringsmål

Viden

  • Retlige principper og begreber herunder retssikkerhed
  • Retlig regulering og myndighedsudøvelse
  • Borgerinddragelse 

Færdigheder

  • Indsamle, udvælge og anvende relevant viden

Undervisningsform

Jura er placeret på 1. semester, hvor de studerende på forskellig vis introduceres til problembaseret læring og derved opnår begyndende problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og metakognitive kompetencer.

I Jura introduceres de studerende til problemorienteret arbejde med autentiske juridiske problemstillinger i socialt arbejde. Pædagogisk er der fokus på at relatere viden og juridiske metoder til autentiske problemer gennem brug af cases og øvelser m.m., hvor de studerende arbejder selvstændigt i grupper og/eller individuelt.

På 1. semester, herunder Jura, opnår de studerende generelle akademiske digitale bruger-, skaber- og refleksive kompetencer gennem uddannelsens aktiviteter og opgaver. De studerende lærer at bruge AAUs digitale teknologier samt andre digitale platforme i forbindelse med undervisning, vejledning og i det problembaserede arbejde i studie- og projektgrupper med fokus på kommunikation, samarbejde, vidensøgning og –produktion. De studerende introduceres til professionsspecifikke digitale kompetencer fx i forbindelse med kommunikation med borgere, søgning af professionsrelevant forskning og viden samt i relation til anvendelse af lovgivning herunder retssikkerhed.

Jura giver grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer som danner grundlag for 2. og 3. semester.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnJura (Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis/Sociale problemer og socialt arbejdes praksis)
Prøveform
Mundtlig
ECTS5
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelLaw (Social Work, Development, Frameworks and Practice/Social Problems and Social Work Practice)
ModulkodeBASRG202201
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet