Socialt arbejde (Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis/Sociale problemer og socialt arbejdes praksis)

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Semesterets forskellige forløb henviser til beskrivelser og læringsmål for modulerne i den fælles studieordning: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis/Sociale problemer og socialt arbejdes praksis.

Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis: Modulet har fokus på socialrådgivning i en samfundsmæssig og historisk sammenhæng. Der lægges vægt på velfærdsstatens politiske, økonomiske og juridiske rammesætning og dens betydning for professionens videns- og praksisgrundlag. Socialrådgiverprofessionens udvikling ses i et nationalt og internationalt perspektiv.

Sociale problemer og socialt arbejdes praksis: Modulet har fokus på sociale problemer på individ-, gruppe – og samfundsniveau. Modulet har endvidere fokus på socialt arbejdes praksis, herunder socialrådgiverens roller og metodeanvendelse. Der introduceres til teorier om sociale problemer og deres årsager samt til juridisk metode og grundlæggende retlige principper i udøvelsen af socialt arbejde.

Læringsmål

Viden

  • Paradigmer, teorier og metoder i socialt arbejde
  • Den professionelle samtale 
  • Borgerinddragelse 
  • Introducerende viden om kommunikation og kontaktetablering 

Færdigheder

  • Indsamle, udvælge og anvende relevant viden 
  • Formidle sociale problemstillinger

Undervisningsform

Socialt Arbejde er placeret på 1. semester, hvor de studerende på forskellig vis introduceres til problembaseret læring og derved opnår begyndende problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og metakognitive kompetencer.

I Socialt Arbejde introduceres de studerende til problemorienteret arbejde med autentiske problemstillinger i socialt arbejde. Pædagogisk er der fokus på at relatere teoretisk og metodisk viden til autentiske problemer gennem brug af cases, øvelser, praksisnær undervisning m.m., hvor de studerende arbejder selvstændigt i grupper samt individuelt. Der lægges vægt på at arbejde med mundtlige og skriftlige kompetencer.

Socialt Arbejde giver grundlæggende viden, færdigheder og kompetencer som danner grundlag for 2. og 3. semester.

Omfang og forventet arbejdsindsats

5 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejde (Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis/Sociale problemer og socialt arbejdes praksis)
Prøveform
Skriftlig
ECTS5
BedømmelsesformBestået/ikke bestået
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work (Social Work, Development, Frameworks and Practice/Social Problems and Social Work Practice)
ModulkodeBASRG202021
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS5
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet