Socialt arbejde – kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på udvikling af det sociale arbejde gennem dokumentation, kvalitetssikring og evaluering. Der lægges vægt på forskellige projektarbejdsmetoder, innovation og socialt entreprenørskab. Der inddrages relevante perspektiver, teorier og metoder til dokumentation, evaluering samt kvalitetssikring.

Læringsmål

Viden

  • Centrale paradigmer og teorier i socialt arbejde
  • Begreber og standarder for dokumentation og vurdering af kvalitet
  • Metoder til udvikling og evaluering

Færdigheder

  • Identificere, beskrive og afgrænse udviklingsbehov i praksis 
  • Søge og anvende relevant erfarings- og forskningsbaseret viden
  • Analysere sociale indsatser under inddragelse af forventet effekt, kvalitet og pris

Kompetencer

  • Anvende metoder til at udvikle, dokumentere og evaluere sociale indsatser i en konkret kontekst
  • Involvere og inddrage relevante brugergrupper og -perspektiver

Undervisningsform

Modulet er placeret på 4. eller 5. semester, hvor de studerende på forskellig vis arbejder med afsæt i problembaseret læring og derved opnår problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og metakognitive kompetencer i relation til professionsudøvelsen.

På modulet opnår de studerende viden om og selvstændige evner til at kunne arbejde problemorienteret med komplekse autentiske problemstillinger i henhold til modulets indhold og læringsmål. Pædagogisk er der fokus på at de studerende kan reflektere selvstændigt, analytisk-kritisk, forskningsbaseret og metodisk bevidst over udviklinger af det sociale arbejde med henblik på at kunne indgå i og bidrage til udviklingen af konkrete komplekse indsatser. De studerende arbejder med en problembaseret opgave i grupper, således at de opnår kompetencer til at kunne arbejde med udvikling af sociale indsatser i samarbejde med fagfæller og under inddragelse af brugergrupper og –perspektiver. Der lægges vægt på både mundtlige og skriftlige kompetencer.

Modulet bygger ovenpå 1.-3. semester, men er kendetegnet ved, at de studerende nu udvikler selvstændige kompetencer til at arbejde problemorienteret med professionens kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejde – kvalitetssikring, evaluering og praksisudvikling
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocial Work – Quality Assurance, Evaluation and the Enhancement of Practice
ModulkodeBASRG202015
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår og Efterår
Modulet kan læses på 4. og/eller 5. semester
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet