Bachelorprojekt

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Bachelorprojektet udarbejdes i relation til en praksisnær problemstilling, der skal være central for faget og professionen. Problemstillingen godkendes af uddannelsesinstitutionen. Den studerende skal i bachelorprojektet anvende og reflektere over professionens vidensgrundlag og grundlæggende akademiske arbejdsmetoder i undersøgelse af projektets problemstilling. Den studerende kan under udarbejdelse af bachelorprojektet samarbejde med en privat, frivillig eller offentlig virksomhed.

Læringsmål

Viden

 • Uddannelsens kerneområder og professionens tværvidenskabelige fundament
 • Socialt arbejdes praksis, herunder organisering, rammer og vilkår
 • Teorier og metoder af relevans for den valgte problemstilling
 • Undersøgelsesmetoder og projektskrivning

Færdigheder

 • Udforme, afgrænse og begrunde relevant problemstilling
 • Systematisk analyse med anvendelse af valgte metoder, teori og indsamlede data
 • Klar skriftlig formidling med anvendelse af faglige begreber
 • Kildeangivelse efter fastsatte faglige standarder

Kompetencer

 • Selvstændig undersøgelse af professionsrelevant praksisnær problemstilling med anvendelse af professionens vidensgrundlag og akademiske metoder
 • Reflektere over og anvise nye handlemuligheder på forskellige niveauer i socialt arbejde
 • Arbejde refleksivt med egen læring og professionel etik

Undervisningsform

Modulet er placeret på 7. semester, hvor de studerende med afsæt i problembaseret læring opnår en selvstændig tilgang til at udvikle deres egne problemorienterede, interpersonelle, strukturelle og metakognitive kompetencer i relation til professionsudøvelsen.

På modulet anvender de studerende deres evner til selvstændigt og i samarbejde med andre at kunne arbejde problemorienteret og på et akademisk grundlag med komplekse autentiske problemstillinger i henhold til modulets indhold og læringsmål. Pædagogisk er der fokus på, at de studerede på dybdegående, forskningsbaseret, selvstændig og analytisk-kritisk vis individuelt og/eller i grupper kan identificere og undersøge en praksisnær og faglig problemstilling central for professionen, og på det grundlag kan anvise handlemuligheder og problemløsninger. Der lægges vægt på både mundtlige og skriftlige kompetencer. På det grundlag opnår de studerende kompetencer til efter endt uddannelse at forholde sig refleksivt til professionsfeltet, professionsudviklingen og professionsudøvelsen, herunder egen udvikling og læring.

Modulet bygger oven på modulet Socialt arbejde – vidensbasering og udvikling såvel som uddannelsens samlede viden, kompetencer og færdigheder, men med afsæt i de studerendes selvstændige afgrænsning af og gennemførelse af et problembaseret projektarbejde.

Omfang og forventet arbejdsindsats

20 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnBachelorprojekt
Prøveform
Speciale/afgangsprojekt
Prøven består af en skriftlig projektopgave og en mundtlig eksamination. Der gives én samlet karakter.
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurEkstern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelBachelor Project
ModulkodeBASRG202014
ModultypeProjekt
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet