Socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier herunder. Der lægges vægt på sociale problemer samt forebyggende indsatser og helhedsorienteret undersøgelsesarbejde. Der inddrages metoder og redskaber knyttet hertil. Der introduceres til det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde.

Læringsmål

Viden

 • Teoretisk og empirisk viden om udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
 • Børn og unges udvikling
 • Betydningen af handicap i relation til børn og unges udvikling
 • Udsatte familiers levevilkår og levevilkår og belastninger for familier med børn med handicap - herunder risiko- og beskyttelsesfaktorer
 • Forskellige familieformer, netværk og dets betydning
 • Retlig regulering og centrale myndigheder på området herunder internationale konventioner
 • Metoder inden for socialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
 • Inddragelse af og samtale med børn og unge

Færdigheder

 • Beskrive, analysere og vurdere udsatte børns og unges samt børn og unge med handicap og deres familiers situation i et helhedsperspektiv
 • Anvende metoder og redskaber i arbejdet
 • Anvende lovgivningen samt reflektere over myndighedsudøvelsen
 • Skriftlig/mundtlig fremstilling knyttet til professionsudøvelsen

Kompetencer

 • Identificere og beskrive et socialt problem
 • Reflektere over kommunikative og professionsetiske problemstillinger

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS (heraf er 1,5 ECTS er tilrettelagt med tværprofessionelt indhold og 5 ECTS er tilrettelagt inden for det socialfaglige arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier).

Eksamen

Prøver

Prøvens navnSocialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
Intern prøve. Vedrørende prøvens grundlag, forløb og form henvises til institutionens prøvebestemmelser.
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelSocialt arbejde med udsatte børn og unge samt børn og unge med handicap og deres familier
ModulkodeBASRG20183
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
TompladsJa
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet