Tværfagligt praksis- og problemorienteret kursus og projektforløb: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis/Sociale problemer og socialt arbejdes praksis

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Læringsmål

Viden

 • Professionens historiske udvikling, vidensgrundlag, værdier og etik 
 • Teoretisk og empirisk viden om velfærdsstatens udvikling og opbygning 
 • Socialpolitikkens udvikling i et historisk perspektiv
 • Retlig regulering og myndighedsudøvelse
 • Introduktion til socialt arbejdes vidensgrundlag og forskellige vidensformer 
 • Teorier om sociale problemer og årsager på forskellige niveauer
 • Empirisk viden om aktuelle sociale problemer
 • Socialt arbejdes praksis og metoder samt socialrådgiverens roller 

Færdigheder

 • Beskrive og analysere sammenhæng mellem velfærdsstatslige rammer og professionens praksis 
 • Beskrive og analysere menneske- og samfundssyn i socialt arbejde
 • Identificere og afgrænse et socialt problem
 • Beskrive og analysere sociale problemer og deres årsager 
 • Opsøge og indsamle relevant viden om sociale problemer og socialt arbejdes praksis 

Kompetencer

 • Reflektere over egen studiepraksis og læring (M1/M2)
 • Indgå i gruppesamarbejde (M1/M2)

Omfang og forventet arbejdsindsats

20 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnTværfagligt praksis- og problemorienteret kursus og projektforløb: Socialrådgivning, udvikling, rammer og praksis/Sociale problemer og socialt arbejdes praksis
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS20
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelInterdisciplinary Practice and Problem Oriented Course and Project Course: Social Work, Development, Frameworks and Practice/Social Problems and Social Work Practice
ModulkodeBASRG201823
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterEfterår
ECTS20
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet