Globale forandringer, lokale udfordringer og nye horisonter i socialt arbejde - Valgmodul D

2024/2025

Modulets indhold, forløb og pædagogik

Modulet har fokus på viden om sociale problemer og socialt arbejde i en verden, hvor globaliseringen har forskellige nationale og lokale konsekvenser. Der anlægges et europæisk og internationalt komparativt perspektiv med anvendelse af international forskningsbaseret viden. Der lægges vægt på dybere kendskab til hvordan man kan analysere og forstå sociale problemer og deres konsekvenser i et globalt perspektiv  og derved udfordre  mere traditionelle perspektiver på indsatser, kompetencer og færdigheder i socialt arbejde. 

 

Læringsmål

Viden

 • Viden om sociale problemer forbundet med ungdomsarbejdsløshed, fattigdom, migration og køn i et internationalt og europæisk komparativt velfærdsperspektiv.
 • Viden om social mobilitet i bolig socialt perspektiv.
 • Viden om forskellige Community perspektiver som veje til social forandring
 • Viden om moderne kritiske og postmoderne perspektiver i socialt arbejde.

Færdigheder

 • Identificere, beskrive og analysere sociale problemer i relation til modulets temaer i et internationalt komparativt perspektiv.
 • Give og modtage feedback i gruppesammenhænge.
 • Systematisk planlægge og gennemføre undersøgelser af socialt arbejdes praksis.
 • Empirisk identificere sociale problemstillinger og udvikle sociale indsatser i forskellige former for fællesskaber i  sociale netværk,  gruppe- og lokalsamfund målrettet de identificerede sociale problemstillinger.

 

Kompetencer

 • Opbygge aktive kritisk reflekterende, undersøgende og lærende fællesskaber som rum for udviklingen og konstruktionen af socialt arbejde.
 • Indsamle og formidle forskningsbaseret international viden om sociale indsatser.
 • Inddrage international viden i socialt arbejdes metodiske diskussioner, prioriteringer og udviklingen af indsatser.
 • Fagligt og etisk begrunde sociale problemstillinger i et globalt perspektiv.

Omfang og forventet arbejdsindsats

15 ECTS

Eksamen

Prøver

Prøvens navnGlobale forandringer, lokale udfordringer og nye horisonter i socialt arbejde - Valgmodul D
Prøveform
Mundtlig pba. projekt
ECTS15
Bedømmelsesform7-trins-skala
CensurIntern prøve
VurderingskriterierVurderingskriterierne er angivet i Universitetets eksamensordning

Fakta om modulet

Engelsk titelGlobal Changes, Local Challenges and New Horizons in Social Work - Elective Module D
ModulkodeBASRG201819
ModultypeKursus
Varighed1 semester
SemesterForår
ECTS15
UndervisningssprogDansk
UndervisningsstedCampus Aalborg
Modulansvarlig

Organisation

UddannelsesejerProfessionsbachelor som socialrådgiver
StudienævnStudienævn for Socialrådgiveruddannelsen
InstitutInstitut for Sociologi og Socialt Arbejde
FakultetDet Humanistiske og Samfundsvidenskabelige Fakultet